Vatikán 23. februára (RV) – Dezinformáciám a klebetám v súvislosti so súčasnými udalosťami vo Vatikáne sa vo svojom editoriáli pre Vatikánsky rozhlas s názvom Čas pokánia venuje jeho riaditeľ P. Federico Lombardi. Prinášame ho v plnom znení.

Putovanie Cirkvi v posledných týždňoch pontifikátu pápeža Benedikta XVI. až po voľbu nového, cez „Sede vacante“ a Konkláve, je dosť náročné, nakoľko ide o novú situáciu. Nemusíme – a tešíme sa z toho – smútiť nad smrťou milovaného pápeža, ale neušetrila nás ďalšia skúška: znásobenie sa rozličných tlakov a pochybných úvah, vzdialených od ducha, v akom by Cirkev chcela prežívať obdobie očakávania a prípravy.

Nechýbajú veru ani takí, ktorí hľadajú spôsob ako využiť chvíľu prekvapenia a zmätok, aby mohli zdiskreditovať Cirkev a jej vedenie, využijúc starodávne praktiky, akými sú klebety, dezinformácie, ako aj ohovárania, alebo vytvárajú neprijateľný nátlak s cieľom podmieniť realizáciu povinnosti voľby zo strany jedného alebo druhého člena Kardinálskeho kolégia, prezentujúc ho ako nevhodného z toho alebo onoho dôvodu.

Vo väčšine prípadov, ten, kto sa stavia do úlohy sudcu, vynášajúc vážne morálne súdy, nemá v skutočnosti žiadnu autoritu na to, aby tak konal. Kto nosí v hlave iba peniaze, sex a moc a je zvyknutý merať rovnakým metrom rozličné skutočnosti, nie je schopný vidieť nič iné ani v Cirkvi, pretože jeho pohľad nevie smerovať do výšky či vidieť hĺbku, aby pochopil duchovnú dimenziu a motiváciu skutočnosti. Takýmto spôsobom sa následne vytvára hlboko nespravodlivý opis Cirkvi a mnohých jej členov.

Avšak to, čo nezmení postoj veriacich a nedotkne sa viery je nádej, s akou hľadia na Pána, ktorý prisľúbil, že bude sprevádzať svoju Cirkev. Chceme – tak, ako tomu učí Tradícia a cirkevný zákon – aby tento čas bol úprimnou reflexiou o duchovných očakávaniach sveta a o vernosti Cirkvi evanjeliu. Nech je časom modlitby s pomocou Ducha, blízkosti Kardinálskemu kolégiu, ktoré sa zíde, aby vykonalo službu rozlišovania a voľby, ku ktorej je povolané a kvôli ktorej principiálne existuje.Na tejto ceste nás sprevádza príklad a duchovná poctivosť pápeža Benedikta XVI., ktorý chcel na začiatku pôstneho obdobia vložiť do modlitby túto poslednú etapu svojho pontifikátu. Cesta pokánia a obrátenia vedie k veľkonočnej radosti. Takto ju prežívame a budeme prežívať: v obrátení a nádeji.

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.