Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655

AKTUALIZOVANÉ 05. 04. 2020 

ŽIVOT JE BOŽÍ DAR.

Je našou povinnosťou chrániť ho. Chrániť seba i blížnych! Keďže sa situácia okolo nás dramaticky mení, s bolesťou, ale s plnou mierou zodpovednosti musíme mať kostol úplne uzavretý. JE BOHUMILÉ, ŽE NÁM HLAD PO BOHU ZOSTÁVA. S POKOROU VSTÚPME V TOMTO ČASE DO CHRÁMU SVOJHO SRDCA. ODTIAĽ BOH NEODIŠIEL. TAM HO MÔŽEME STRETNÚŤ. TAM STÁLE ZOSTÁVA.

 AKTUÁLNA PONUKA PRE DUCHOVNÝ ŽIVOT VERIACICH POČAS KORONAVÍRUSOVEJ EPIDÉMIE

PRENOS SVÄTÝCH OMŠÍ: 

Vysielanie TV LUX:  pondelok až piatok: 07:00, 12:00, 19:00    sobota: 07:00, 18:00     nedeľa: 10:30, 18:00

Sv. omše aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a na youtubovom kanáli TV LUX .

Vysielanie Rádio LUMEN: každý deň o 08:30 a o 18:00.

KVETNÁ NEDEĽA – ŠIESTA PÔSTNA NEDEĽA A

06. 04.

Pondelok

po 6. pôstnej nedeli

Č:20,00 Na úmysel rehoľného predstaveného
07. 04.

Utorok

po 6. pôstnej nedeli

Č:20,00 Za + rodičov Jozefa a Angelu Padáčových a st. rodičov z oboch strán
08. 04.

Streda

po 6. pôstnej nedeli

Č:20,00 Poďakovanie za požehnaných 87-rokov života pani Jozefíny Heskovej a za + manžela Jozefa
09. 04.

ZELENÝ ŠTVRTOK

Č:20,00 Za farské spoločenstvo – za prehĺbenie našej Lásky ku Kristovi, k cirkvi a k sebe navzájom
10. 04.

VEĽKÝ PIATOK

Č:20,00
11. 04.

BIELA SOBOTA

Č:20,00 Za farské spoločenstvo
12. 04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA A

Č:09,00

 

Za + Františka a Uršulu Mihálikových, st. rodičov a synov Michala a Timoteja

 PROGRAM VEĽKÉHO TÝŽDŇA 2020 V ČERVENÍKU 

°Blížia sa Veľkonočné sviatky a s nimi i tradičná veľkonočná sv. spoveď. V tomto čase do našich plánov vstúpil koronavírus a „rozmetal“ nám ich. Keďže sa v uzavretých priestoroch našich kostolov spovedať nedá, otcovia biskupi odporúčajú, aby sme vysluhovali sviatosť zmierenia priebežne v otvorených priestoroch pri dodržaní hygienických predpisov /spovedník i kajúcnik musí mať rúško, pri spovedi musí byť dodržaná minimálne vzdialenosť 1,5 – 2 m od seba a rovnaká vzdialenosť musí byť dodržaná i medzi ostatnými čakajúcimi/. V Červeníku budem vysluhovať sviatosť zmierenia /na cintoríne/ od pondelka 06. 04. 2020 až do stredy 08. 04. dopoludnia od 10,00 do 12,00 a poobede od 15,00 do 18,00.

°Sv. omšu slávim v kaplnke Farského pastoračného centra v pondelok, utorok a stredu o 20,00. Samozrejme, že okrem iných možností, ktoré sa vám ponúkajú, ju môžete tiež sledovať prostredníctvom You Tube. Link je na našej farskej www stránke: https://www.youtube.com/watch?v=GDKqPltGLTU&feature=emb_err_watch_on_yt

°Ďakujem, že ste napriek komplikovanosti mnohí prijali v tomto čase sviatosť zmierenia.

°Sv. omša na Zelený štvrtok bude o 20,00 v uzavretom prázdnom kostole v Červeníku a bude prenášaná cez youtube. 

°V piatok je Veľký piatok. V tento deň je prísny pôst ► všetci, od 14-tého roku do konca života, sa majú zdržať mäsitého pokrmu ► všetci plnoletí (od 18-tého roku až do začatia 60-tého roku života) sa okrem dodržania mäsitého pôstu môžu iba raz do sýta najesť ► snažme sa aj maloletých, ktorí ešte nie sú viazaní dodržiavaním pôstu, vychovávať k pravému zmyslu pokánia.

°Na Veľký piatok budú obrady v Červeníku o 20,00 v uzavretom prázdnom kostole a budú prenášané cez youtube.   

 °Na Bielu sobotu budú obrady v uzavretom prázdnom kostole v Červeníku o 20,00 a budú prenášané cez youtube.

°Na Veľkonočnú nedeľu bude v uzavretom prázdnom kostole v Červeníku o 09,00 a bude prenášaná cez youtube.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný Veľký týždeň.

V  Červeníku, 05. 04. 2020                                                               Brat Matej, piarista