Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655 

20. nedeľa v Cezročnom období C

Program sv. omší:  
Pondelok

19. 08.

Č:— Sv. Jána Eudesa, kňaza
Utorok

 20. 08.

Č:18,00 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Za + rodičov Nikodémových, + dcéry a synov
Streda

21. 08.

Č:—

 

Sv. Pia X., pápeža
Štvrtok

22. 08.

R:—

Č:—

Panny Márie Kráľovnej

Piatok

23. 08.

Č:18,00 Piatok 20. týždňa v Cezročnom období Za + Antona a Katarínu Štefíčkových
Sobota

24. 08.

Č:18,00 Sv. Bartolomeja, apoštola Za + Mariána  a syna Ľubomíra
Nedeľa

25. 08.

 

Č:07,45

R:09,15

Č:10,30

21. nedeľa v Cezročnom období  C Za farnosť

(Ratkovce)  

Za + manžela Jozefa Lenghardta a rodičov z oboch strán

°Ďakujem všetkým za minulo nedeľnú atmosféru, ktorú sme spolu vytvorili počas sv. omše o 10,30. Chceli sme prejaviť vďačnosť za charizmy a tradície, ktoré sme dostali od dobrotivého Boha a súčasne sme prosili o ich prehĺbenie a zachovanie. Slávnosť skrášlilo i vystúpenie hostí z hanáckeho mužského speváckeho zboru ROVINA, zmiešaného speváckeho zboru STŘÍBRNICE a sólistu Opery SND maestra Daniela Čapkoviča. Vďaka.

°Počas mojej neprítomnosti v tomto týždni budú sv. omše iba v utorok, piatok a v sobotu. V nevyhnutných prípadoch (zaopatrovanie a pohreb) ma bude zastupovať dp. Dr. Patrik Bacigál (kontakt: +421 905419395), resp. Mgr. Rastislav Firment.

°V predstihu informujem aj o tých skutočnostiach, ktoré sa v blízkej dobe pripravujú:

DH Verešváranka nás pozýva na púť na horu Budkov, do krásneho prostredia Skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva, pri ktorom je i pamätník sv. Faustíny. Púť sa uskutoční v sobotu 21. 09. 2019. Cena za dopravu je 7,-€.

31. 08. o 15,00 sa uskutoční vo Farskom pastoračnom centre „potáborové stretnutie“. Pozývame všetkých.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 18. 08. 2019                                                                               Brat Matej, piarista