Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com0905 947655

Druhá adventná nedeľa C

Program sv. omší:  
Pondelok

10. 12.

Č:06,45

 

Pondelok po 2. nedeli adventnej Na úmysel rehoľného predstaveného
Utorok

11. 12.

R:10,00

Č:18,00

Utorok po 2. nedeli adventnej (Ratkovce)

Za + rodičov Jozefa, Annu, Františku Gulových, dcéru Ľudmilu a vnuka Pavla

Streda

12. 12.

Č:18,00 Streda po 2. nedeli adventnej Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pri 80-tinách
Štvrtok

13. 12.

Č:06,45

 

R:18,00

Sv. Lucie, panny a mučenice Za + rodičov Brezovských, synov Pavla a Andreja a vnuka Pavla

(Ratkovce)

Piatok

14. 12.

Č:18,00 Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľ Cirkvi

 

Za pokoj v rodinách, obnovenie a prehĺbenie viery vo farnosti
Sobota

15. 12.

Č:18,00 Sobota po 2. nedeli adventnej Za + Angelu a Viliama Bartovičových, syna Jozefa a + st. rodičov z oboch strán
Nedeľa

16. 12.

 

Č:07,45

R:09,15

Č:10,30

3. adventná nedeľa C Za dobrodincov farnosti

(Ratkovce)

Za farnosť

°Na dobročinné účely  Charity sme prostredníctvom ABÚ zaslali 160,- €.

°Dnes- 09. 12.- o 15,00 pozývame na modlitbu ruženca. Modlitbu budú viesť mladé rodiny spolu s deťmi. Po modlitbe bude malé posedenie vo FPC.  

°V priebehu adventu sú ranné sv. omše rorátne (pri sviečkach).

°Pripomínam, že piatkové večerné sv. omše sú venované deťom (najmä prvoprijímajúcim).

°Predvianočná spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v Ratkovciach 18. 12.  a sv. spoveď v  Červeníku bude 20. 12.

°V piatok  o 16,00 sú Adventné trhy, ktoré v tomto roku naša farnosť usporaduje v kooperácii so ZŠ a MŠ v Červeníku. Trhy budú v priestoroch MŠ.

°V piatok je v našom farskom kostole koncert žiakov Súkromnej ZUŠ. Začne o 16,30.

°V sobotu by sme prosili o pomoc. Bude sa stavať v kostole stromček a bude aj predvianočné upratovanie. Upratovať sa začne o 09,30. Za každú pomoc vďaka. 

°V predstihu informujem aj o tých skutočnostiach, ktoré sa pripravujú:

Stále je ešte možnosť prihlásiť sa v sakristii. na púť do Assisi, Cascie, Roccaporena, Loreta a San Marína s prestávkou pri mori v Rimini. Púť sa uskutoční od 12. 05. do 18. 05. 2019 a cena je 335,-€. Do konca decembra je potrebné dať 1. časť zálohy 100,- €. 

Milí priatelia, s radosťou vám oznamujeme termín a miesto letného farského tábora na rok 2019. Areál hotela František v pohorí Javorníky navštívime v termíne 7. – 13. júla, 2019. V dohľadnej dobe vytlačíme aj prihlášky. Poplatok za tábor sa pokúsime zaistiť v sume ako v roku 2018: 110,- €/osobu.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný adventný čas.

V  Červeníku, 09. 12. 2018                                                                   Brat Matej, piarista