Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

8. cezročná nedeľaNajsvätejšej Trojice C

Program sv. omší:  
Pondelok

23. 05.

Č:06,45

Č:15,00

Pondelok po 8. cezročnej nedeli Na úmysel rehoľného predstaveného

Pohreb + Antónie Galbičkovej

 

Utorok

24. 05.

Č:18,00 Utorok po 8. cezročnej nedeli Za + Máriu a Jozefa Ješkových a ich deti
Streda

25. 05.

Č:18,00

 

Streda po 8. cezročnej nedeli Za Božiu pomoc a ochranu
Štvrtok

26. 05.

R:16,00

Č:18,00

Najsvätejšieho Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista (Ratkovce)

Za veriacich

 

Piatok

27. 05.

Č:18,00 Piatok po 8. cezročnej nedeli Za veriacich
Sobota

28. 05.

Č:16,00

Č:18,00

Sobota po 8. cezročnej nedeli Sobáš Petra Malovca a Zuzany Vančovej

Za + rodičov Blažových a súrodencov

Nedeľa

29. 05.

 

Č:07,45

 

R:09,15

Č:10,30

Deviata nedeľa v Cezročnom období C Poďakovanie pri 70-tom výročí 1. sv. prijímania

(Ratkovce)

Za + Ignáca Poláka a rodičov z oboch strán

°Ďakujem všetkým zainteresovaným za dôstojnú prípravu a priebeh slávnosti 1. sv. prijímania. Ďakujem prvoprijímajúcim deťom za príkladnú účasť na sv. omšiach počas tohto týždňa.

°Dnes o 10,30 máme 1. sv. prijímanie v Ratkovciach.

°V pondelok dopoludnia a utorok by som potreboval pomoc pri osievaní zeminy pri FPC. Vďaka za ochotu.

°V utorok 24. mája o 17,00 bude fatimská pobožnosť.

°Vo štvrtok máme Slávnosť Tela a Krvi Kristovej. Je to prikázaný sviatok. Prosím, aby sa poriadku a tichého dôstojného usmerňovania detí pri procesii- ktorá bude po sv. omši- ujali mamičky detí, ktoré budú rozsýpať kvietky pred Eucharistiou. Verím, že si počas sprievodu udržíme- tak ako aj minule-  atmosféru modlitby. Rovnako prosím i mužov o ochotnú pomoc pri nesení baldachýnu. Vďaka.

°V budúcu nedeľu 29. 05. je zbierka na splatenie plota (z čelnej strany FPC) a zavlažovacieho systému. Za každý milodar vďaka.

V priebehu mesiaca mája bývajú pred sv. omšou tradičné mariánske litánie.

°V predstihu informujem aj o niektorých skutočnostiach, ktoré sa v dohľadnej dobe pripravujú:

02. 07. bude v Trnave púť jednotlivých farností pri príležitosti Roka MILOSRDENSTVA.

10. 07. do 16. 07. sa uskutoční letný tábor v Liptovskej Osade. Stretnutie rodičov detí s animátormi bude 03. 07. o 18,00 vo FPC.

°Stále zbierame umelohmotné uzávery.

°Čo nakreslili naše deti?.

                Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 22. 05. 2016                                                                                     Brat Matej, piarista