Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655 

5. veľkonočná nedeľa C

Program sv. omší:  
Pondelok

20. 05.

Č:18,00 Sv. Bernardína Sienského, kňaza Za + Juliána Hesku /mesačná/
Utorok

21. 05.

Č:18,00 Utorok po 5. veľkonočnej nedeli Za + Františka Blašku /mesačná/
Streda

22. 05.

Č:18,00

 

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Za + Floriána a Máriu Hargašových a rodičov z oboch strán
Štvrtok

23. 05.

R:16,45

Č:18,00

Śtvrtok po 5. veľkonočnej nedeli /Ratkovce/

Za + Mons. Antona Adamkoviča

Piatok

24. 05.

Č:18,00 Piatok po 5. veľkonočnej nedeli Za + Ignáca Poláka, rodičov z oboch strán a ostatných + z rodiny
Sobota

25. 05.

Č:18,00 Sobota po 5. veľkonočnej nedeli Na úmysel darcu
Nedeľa

26. 05.

 

R:07,45

Č:09,00

Č:10,30

6. veľkonočná nedeľa C (Ratkovce)               

Za farnosť

Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

°V predchádzajúcom týždni sme absolvovali púť do Assisi, Cascie, Roccaporena, Loreta a San Marína. Ďakujem spolubratom kňazom, ktorí ma počas mojej neprítomnosti vo farnosti zastupovali a vďaka i vám, ktorí ste na nás mysleli v modlitbách.

°V máji, v mariánskom mesiaci, oslavujeme Božiu Matku tradičnou modlitbou Loretánskych litánií.

°Najbližšia príprava detí ku 1. sv. prijímaniu bude v tomto týždni každý deň počas sv. omše. Účasť detí na nej je nevyhnutná. Prosím, počítajte s tým vo vašom rodinnom programe. Vďaka.

°V stredu bude v kostole po sv. omši o 19,00 stretnutie s rodičmi. Po stretnutí si rodičia vyzdvihnú v sakristii kostola rovnošaty pre svoje prvoprijímajúce deti, rozdelíme si úlohy a súčasne budeme losovať o miesta v kostolných laviciach.

°Spoveď rodičov a príbuzných bude v piatok od 15,00 do 17,30 a budeme spovedať dvaja. Prvá sv. spoveď detí bude v sobotu od 15,00. Aby deti nemuseli príliš dlho čakať na sv. spoveď, rozdelil som si ich do skupín podľa abecedy: od 15,00 do 16,30 – A až K a  od 16,30 do 18,00 – L až Z. Po svätej omši v sobotu bude generálna skúška.

°Upratovanie kostola k slávnosti bude v sobotu dopoludnia.

°Slávnosť 1. sv. prijímania, ktorá bude budúcu nedeľu, začne o 10,30, ale s deťmi pôjdeme v sprievode od sochy Vzkrieseného Krista o 10,15.

°Dnes je uzávierka prihlasovania na letný farský tábor v roku 2019.

°V predstihu informujem aj o tých skutočnostiach, ktoré sa v blízkej dobe pripravujú:

09. 06. bude v našej farnosti DEŇ RODINY. V kooperácii so školou pripravujeme zaujímavý zábavno-náučný program.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 19. 05. 2019                                                            Brat Matej, piarista