Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com(0905 947655

20. nedeľa v Cezročnom období A

Program omší:  
Pondelok

21. 08.

Č:06,45

Č:16,00

 

Sv. Pia X., pápeža Za + Mateja a Helenu a + blízkych

Pohreb + Anny Likavčanovej

Utorok

22. 08.

Č:18,00

 

 

Panny Márie Kráľovnej  Za + Antona  /výročná/ a manželku Katarínu

Streda

23. 08.

Č:18,00

 

Streda 20. týždňa v Cezročnom období Za + rodičov a bratov
Štvrtok

24. 08.

Č:06,45

 

R:18,00

Sv. Bartolomeja, apoštola Poďakovanie za 95 rokov života pani Jozefíny Kadlečíkovej a + rodičov

/Ratkovce/

Piatok

25. 08.

Č:18,00

 

Sv. Jozefa Kalazanského, kňaza Za rehoľné spoločenstvo
Sobota

26. 08.

Č:13,30

R:15,00

Č:18,00

Sobota 20. týždňa v Cezročnom období Sobáš Tomáša Brezovského a Márie Segešovej

Sobáš Olivera Burilla a Ľubomíry Žažovej

Za + Magdalénu Petrekovú /výročná/

Nedeľa

27. 08.

 

Č:07,45

R:09,15

Č:10,30

21. nedeľa v Cezročnom období A Za farnosť

(Ratkovce)

Za + Františka Kociána a rodičov z oboch strán

 

°Ďakujem dp. Patrikovi Bacigálovi, ktorý ma počas mojej neprítomnosti v nevyhnutných prípadoch (zaopatrovanie a pohreb)  zastupoval. Rovnako i dp. Miroslavovi Vančovi.

°Vrátili sme sa z týždenného Letného farského tábora v Podskalí. Ďakujem rodičom za dôveru a animátorom za nesmiernu obetavosť.

°V utorok o 17,00 bude v našom kostole fatimská pobožnosť.

°V predstihu informujem aj o niektorých skutočnostiach, ktoré sa v dohľadnej dobe pripravujú:

Stretnutie birmovancov bude 09. 09. o 19,00 vo FPC.

DH Verešvaranka a Ružencové spoločenstvo pozýva na púť do Turzovky. Púť sa uskutoční v nedeľu 10. 09. 2017. Sv. omša bude v novovysvätenom kostole P. Márie Matky Cirkvi. Doprava 10,-  € na osobu. Prihlásiť sa môžete u pani Mačurovej.

Farská púť do Svätej zeme sa uskutoční v budúcom roku (od 03. 04. do 10. 04.). Zastrešuje ju pani Ing. Gazdová a sprevádzať ju bude (podľa jeho osobného prísľubu) Mons. Marián Gavenda.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný čas dovoleniek a prázdnin.                                                                                                                               

                                                                      Brat Matej, piarista

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.