Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

Sedemnásta cezročná nedeľa C

Program sv. omší:  
Pondelok

25. 07.

Č:18,00 Sv. Jakuba, apoštola Za + Antona Vanču a syna

 

Utorok

26. 07.

Č:06,45

 

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Za veriacich
Streda

27. 07.

Č:18,00

 

Sv. Gorazda a spoločníkov Za + Timoteja a Margitu, manžela Petra, brata Jána a Valériu
Štvrtok

28. 07.

Č:06,45

R:18,00

 

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období Za + Františka Stropku

(Ratkovce)

 

Piatok

29. 07.

 

Č:18,00 Sv. Marty Za + Milana Halása a rodičov z oboch strán
Sobota

30. 07.

Č:18,00 Sobota 17. týždňa v Cezročnom období Za + Jozefa a Katarínu Červených, Antóniu a zaťov
Nedeľa

31. 07.

 

Č:07,45

R:09,15

Č:10,30

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období C Za + kňaza Antona Moravčíka

(Ratkovce)

Prosba o Božiu pomoc a ochranu pri 90. pani Sedmákovej

°Ďakujem všetkým za pomoc pri organizácii dnešnej liturgickej slávnosti a za vašu účasť na sv. omši Pri zvonici.

°Stále zbierame umelohmotné uzávery.

°Čo nakreslili naše deti?                   

             Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 24. 07. 2016                                                                       Brat Matej, piarista