Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

Trinásta cezročná nedeľa C

Program sv. omší:  
Pondelok

27. 06.

Č:18,00 Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období Za veriacich

 

 

Utorok

28. 06.

Č:18,00 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Za + rodičov Padáčových, Šedových a ich deti
Streda

29. 06.

R:16,30

Č:18,00

 

Sv. Petra a Pavla, apoštolov (Ratkovce)

Za + Martina a rodičov z oboch strán

Štvrtok

30. 06.

Č:06,45

R:18,00

 

Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme Na úmysel rehoľného predstaveného

(Ratkovce)

 

Piatok

01. 07.

 

Č:18,00 Piatok 13. týždňa v Cezročnom období Za Ružencové spoločenstvo a Bratstvo Srdca Ježišovho
Sobota

02. 07.

Č:18,00 Návšteva Panny Márie Za + Bohumíra Vavrinca a rodičov z oboch strán
Nedeľa

03. 07.

 

Č:07,45

 

R:09,15

Č:10,30

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období C Za + Rudolfa Šugru, brata Jozefa a rodičov z oboch strán

(Ratkovce)

Za + Metoda a Margitu Vančových a rodičov z oboch strán

°Prosím tých, ktorí sa prihlásili na letný tábor a ešte nezaplatili, keby tak mohli urobiť do 26. 06. Ďakujem.

°Dnes je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. Za každý milodar vďaka.

°V pondelok 27. 06. a v sobotu 02. 07. o 17,00 bude fatimská pobožnosť.

°Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci júl. V Ratkovciach budem spovedať vo štvrtok od 13,00 (chorých) a od 15,00 budem pokračovať v kostole. V Červeníku budem chodiť spovedať nemocných v piatok od 08,00 a od 15,00 budem pokračovať v kostole. Okrem toho budem k dispozícii každý deň hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok od 15,00 bude možnosť tichej adorácie pred vystavenou Eucharistou.

°02. 07. bude v Trnave púť jednotlivých farností pri príležitosti Roka MILOSRDENSTVA.

°V budúcu nedeľu 03. 07. o 18,00 bude vo FPC stretnutie animátorov s rodičmi detí, ktoré idú do tábora v Liptovskej Osade.

°V predstihu informujem aj o niektorých skutočnostiach, ktoré sa v dohľadnej dobe pripravujú:

09. 07. bude neformálne stretnutie birmovancov. Všetci prídite o 13,00 na bicykloch pred FPC.

24. 07. bude o 10,30 už tradičná sv. omša Pri zvonici. Hlavným celebrantom a kazateľom bude pater provinciál PaeDr. Juraj Ďurnek, SchP, zakladateľ evanjelizačného hnutia Godzone.

°Stále zbierame umelohmotné uzávery.

°Čo nakreslili naše deti?.    

             Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 26. 06. 2016                                                                                     Brat Matej, piarista