Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com(0905 947655

28. nedeľa v Cezročnom období A

Program omší:  
Pondelok 16. 10. Č:06,45 Sv. Hedviga, rehoľníčka Za farnosť
Utorok

17. 10.

Č:18,00

 

 

Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník Za + rodičov Hrnčárových a st. rodičov z oboch strán
Streda

18. 10.

Č:18,00

 

Sv. Lukáš, evanjelista Za + Irmu Palkovičovú
Štvrtok

19. 10.

R:16,45

Č:18,00

 

Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi, a ich spoločníci, mučení /Ratkovce/

Za + Máriu Kovarskú /výročná/

Piatok

20. 10.

Č:18,00 Piatok 28. týždňa v Cezročnom období Za + rodičov Pestúnových a dcéru Veroniku 
Sobota

21. 10.

R:16,45

Č:18,00

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období (Ratkovce)

Za + Františka Birčáka a ostatných + z rodiny

Nedeľa

22. 10.

 

Č:07,45

 

Č:10,00

29. nedeľa v Cezročnom období A Za + Benedikta Likavčana, manželku Annu a rodičov z oboch strán

Za farnosť /za birmovancov/

°Tento týždeň som sa zúčastnil duchovných cvičení. Ďakujem dp. Jánovi Bašovi a Patrikovi Bacigalovi, ktorí ma počas mojej neprítomnosti ochotne zastupovali.

°Mesiac október je už tradične zasvätený Panne Márii. Oslavujeme ju každý deň v kostole o 17,30 modlitbou sv. ruženca.

°Od októbra sú piatkové sv. omše opäť pre deti.

°V sobotu- 21. 10.-  od 10,00 do 12,00  bude spoločná sv. spoveď pre birmovancov a ich príbuzných. Budeme spovedať štyria kňazi. Sobotná večerná sv. omša (o 18,00) bude pre birmovancov. PROSÍM ABY NA ŇU DÔSLEDNE PRIŠLI VŠETCI SPOLU SO SVOJIMI BIRMOVNÝMI RODIČMI. Tam im poviem ostatné informácie týkajúce sa slávnosti. Samotná birmovka bude budúcu nedeľu (22. 10.) o 10,00. Keďže náš kostol má obmedzenú kapacitu, bude vyhradený iba pre birmovancov a ich najbližších príbuzných (každý birmovanec môže dostať iba 4 lístky). Ostatní, prosím, využite účasť na prvej sv. omši (o 07,45). V sobotu o 16,45 bude v Ratkovciach sv. omša s nedeľnou platnosťou. Ďakujem za pochopenie.

°V predstihu informujem aj o niektorých skutočnostiach, ktoré sa v dohľadnej dobe pripravujú:

Tradičné červenícke hody sú 19. 11. Sv. omšu bude s nami sláviť ako hosť dp. ThDr. Marián Červený.

Aj v tomto roku budú Farské adventné trhy. Uskutočnia sa 03. 12. Už sme ich začali pripravovať. Ak sa do prípravy akýmkoľvek spôsobom chcete zapojiť i vy, dajte nám vedieť. Budeme vďační.

1. sv. prijímanie v budúcom roku bude 13. 05. 

Farská púť do Svätej zeme sa uskutoční v budúcom roku (od 03. 04. do 10. 04.). Zastrešuje ju pani Ing. Gazdová a sprevádzať ju bude (podľa jeho osobného prísľubu) Mons. Marián Gavenda.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný týždeň.         

 Brat Matej, piarista                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.