Farské oznamy

 

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655 

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého B

  Program sv. omší:    
Pondelok

21. 05.

Č:18,00

 

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a mučenika a spol. Za + rodičov Galbičkových a Polákových a ostatných + z rodiny
Utorok

22. 05.

Č:18,00 Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Za + rodičov Sidóniu a Ernesta Ondruškových, deti Jozefa, Antona a Máriu
Streda

23. 05.

Č:18,00

 

Streda 7. týždňa v Cezročnom období Za + Ľudovíta Žilku, rodičov Žilkových a Majerníkových a rodinu Bubákovú
Štvrtok

24. 05.

R:16,30

Č:18,00

Nášho Pána Ježiša Krista,

Najvyššieho a Večného kňaza

/Ratkovce/

Za + Jána a Jozefínu Gulových, manžela a strýka Jozefa

Piatok

25. 05.

Č:18,00 Piatok 7. týždňa v Cezročnom období Na úmysel rehoľného predstaveného

 

Sobota

26. 05.

Č:18,00 Sv. Filipa Neriho, kňaza Za + rodičov Jozefa a Lýdiu Karabinošových, dcéru Alenu a ostatných + z rodiny
Nedeľa

27. 05.

 

Č:07,45

R:09,15

Č:10,30

Slávnosť Najsvätejšej Trojice B Za farnosť

/Ratkovce/               

Za + Mons. Antona Adamkoviča

  


°Dnes sú Turíce. Dnešným dňom končí Veľkonočný čas a modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná opäť nahrádzame modlitbou Anjel Pána.

°Ešte raz vám chcem všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli ku dôstojnému priebehu slávnosti 1. sv. prijímania úprimne poďakovať: pani katechétke, pani kostolníčke, pani organistke, pánovi Martinovi Vavrovi, miništrantom, dychovej hudbe,… a mnohým skrytým dobrodincom. Tiež cítim potrebu zdupľovať poďakovanie rodičom za dôveru a tiež deťom, pretože nás všetkých povzbudili. V pondelok o 15,00 boli vo FPC „sladké dozvuky“ slávnosti 1. sv. prijímania. Bol tam džavot ako v lastovičom hniezde… Pri príležitosti tejto slávnosti ste ma obdarovali novým mobilom a tabletom… Teraz sa prosím modlite, aby ma tieto technologické výdobytky neovládli, ale aby som ich ovládol ja… Ďakujem.

°Prosil by som rodičov, ktorí ešte nepriniesli do sakristie rovnošaty z 1. sv. prijímania, aby tak v priebehu týždňa urobil. Ďakujem.

°Časť milodarov z minulej nedele- 130,- €- sme zaslali prostredníctvom ABÚ TT na podporu katolíckych masmédií.

°Budúcu nedeľu- 27. 05.- bude v našej farnosti DEŇ RODINY. V kooperácii so školou pripravujeme zaujímavý zábavno-náučný program. Program začína o 14,00 na školskom dvore. Všetci ste pozvaní.

°V priebehu mesiaca mája bývajú pred sv. omšou tradičné mariánske litánie.

°V predstihu informujem aj o tých skutočnostiach, ktoré sa v blízkej dobe pripravujú:

22. 07. si slávnostne pripomenieme 10 rokov farnosti.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 19. 05. 2018                                                                                        Brat Matej, piarista

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.