Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655 

Devätnásta nedeľa v období Cez rok B

  Program sv. omší:    
Pondelok

13. 08.

Č:18,00

 

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období Na úmysel rehoľného predstaveného
Utorok

14. 08.

Č:18,00 Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka Za +  Katarínu a Antona Štefíčkových
Streda

15. 08.

R:16,30

Č:18,00

 

Nanebovzatie Panny Márie /Ratkovce/

Za + Milana Halása a rodičov z oboch strán

Štvrtok

16. 08.

Č:18,00 Sv. Štefana Uhorského Za + Františka a Máriu Pastorkových
Piatok

17. 08.

Č:18,00 Piatok 19. týždňa v Cezročnom období Za farnosť
Sobota

18. 08.

Č:18,00 Sv. Heleny Za + Mateja, Helenu, Veroniku a ostatných blízkych
Nedeľa

19. 08.

 

Č:07,45

 

R:09,15

Č:10,30

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období B Za + Annu Likavčanovú /ročná/ a manžela Benedikta

/Ratkovce/

Za farnosť

°V stredu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše bude s nami sláviť novokňaz Plzeňského biskupstva dp. Mgr. Bystrík Feranec, ktorý nám všetkým udelí aj novokňazské požehnanie.

°Intencie na sv. omše budem prijímať až začiatkom septembra. Ďakujem za pochopenie.

°V predstihu informujem aj o tých skutočnostiach, ktoré sa v blízkej dobe pripravujú:

02. 09. budú v Pastoračnom centre potáborové dozvuky. Srdečne pozývame.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 12. 08. 2018                                                                             Brat Matej, piarista

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.