Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com0905 947655

Druhá nedeľa v Cezročnom období A

Program sv. omší:  
Pondelok

20. 01.

Č:18,00 Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období Na úmysel rehoľného predstaveného

 

Utorok

21. 01.

Č:18,00 Sv. Agnesy, panny a mučenice Za + Bernarda a Máriu Vančových, syna a vnukov
Streda

22. 01.

Č:18,00 Sv. Vincenta, diakona a mučeníka Za + rodičov Padáčových, Šedových a + deti
Štvrtok

23. 01.

R:16,45

Č:18,00

 

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období (Ratkovce)

Za + st. rodičov Štefana a Máriu Opetových a ich + deti

Piatok

24. 01.

Č:18,00 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Za + Máriu a Etelku Modranských
Sobota

25. 01.

Č:18,00 Obrátenie sv. Pavla, apoštola Za + Emíliu Liptákovú /výročná/
Nedeľa

26. 01.

 

Č:07,45

R:09,15

Č:10,30

Tretia nedeľa v Cezročnom období A Za farnosť

(Ratkovce)

Za + Annu Ferancovú

°Tento týždeň je Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Naše modlitby a konkrétne skutky úcty a lásky môžu prispieť k uskutočneniu Ježišovej vôle: „ABY VŠETCI JEDNO BOLI.“

°Trnavské arcibiskupstvo vyhlásilo na 26. 01. zbierku na podporu katolíckych škôl na svojom území. Za vašu podporu a štedrosť vďaka.

°V piatok je vo farskom pastoračnom centre stretnutie prvoprijímajúcich. O 17,00 bude nácvik piesní s pánom Martinom Vavrom vo FPC a potom sa všetky deti presunú na sv. omšu do kostola.

 

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný týždeň.

V  Červeníku, 19. 01. 2020                                                                                              Brat Matej, piarista

 

 

ČÍM MENEJ VNÍMAJÚ ĽUDIA SVOJE HRIECHY, TÝM ZVEDAVEJŠÍ SÚ NA CUDZIE.

/Talmud/