Farské oznamy

 

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655

Druhá adventná nedeľa B

Program sv. omší:  
Pondelok

11. 12.

Č:15,00

Č:18,00

 

Pondelok po 2. nedeli adventnej Pohreb pána Michala Kadlečíka

Za + rodičov Antona a Jozefínu Gulových a st. rodičov

 

Utorok

12. 12.

Č:06,45

R:17,00

Utorok po 2. nedeli adventnej Na úmysel rehoľného predstaveného

/Ratkovce/

Streda

13. 12.

Č:18,00 Sv. Lucie, panny a mučenice Za + Andreja Brezovského, rodičov z oboch strán a ostatnú + rodinu
Štvrtok

14. 12.

Č:18,00 Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Za + Imricha Kovarského, rodičov z oboch strán a ich + deti
Piatok

15. 12.

Č: 06,45 Piatok po 2. nedeli adventnej

 

Na úmysel rehoľného predstaveného

 

Sobota

16. 12.

Č:18,00 Sobota po 2. nedeli adventnej Za + Júliusa a Emíliu Palayových a dcéru Máriu

 

Nedeľa

17. 12.

 

Č:07,45

 

R:09,15

Č:10,30

3. adventná nedeľa B Za jubilujúcich sedemdesiatnikov- živých /chorých/ i mŕtvych

(Ratkovce)

Za veriacich

 

°Ďakujem všetkým, ktorí sa v minulú nedeľu zapojili do našich tradičných Farských adventných trhov. Ďakujem tiež všetkým za milú a rodinnú atmosféru, ktorú ste vytvorili. Výťažok z trhov- 2250,- €- ukladáme na opravu kostola.

°Ranné sv. omše v advente sú tzv. rorátne.

°V tomto týždni sa vo farnostiach uskutočnia predvianočné spoločné sv. spovede. V našej farnosti bude v Ratkovciach v utorok 12. 12. /od 15,00 do 17,00/ spovedať budú štyria kňazi/) a v Červeníku vo štvrtok 14. 12. /dopoludnia od 09,00 do 11,30 /spovedať budú ôsmi kňazi/ a poobede od 15,00 do 17,00 /spovedať budú štyria kňazi/. Chorým budem vysluhovať sv. spoveď až v nasledujúcom týždni /20. 12/.

°Pripomínam, že piatkové večerné sv. omše sú venované deťom (najmä prvoprijímajúcim).

°Keďže je v tomto roku krátky advent, už túto sobotu ráno sa do kostola privezie a postaví vianočný stromček a o 09,00 začne predvianočné upratovanie. Prosím o pomoc. Vďaka.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný adventný čas.

V  Červeníku, 10. 12. 2017                                                                    Brat Matej, piarista

 

 

 

 


 

 

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.