Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

12. nedeľa v Cezročnom období A

Program sv. omší:  
Pondelok

26. 06.

Č:06,00 Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období Na úmysel rehoľného predstaveného
Utorok

27. 06.

Č:18,00 Sv. Ladislava Za + Etelu a Máriu Modrovských
Streda

28. 06.

Č:18,00 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Za + rodičov Jána a Annu Šokových a ostatných + z rodiny
Štvrtok

29. 06.

R:16,30

Č:18,00

Sv. Petra a Pavla, apoštolov (Ratkovce)

Za + Mons. Antona Adamkoviča  

Piatok

30. 06.

Č:18,00 Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme Za + Filoménu a Milana Kuzmových a st. rodičov
Sobota

01. 07.

Č:18,00 Sobota 12. týždňa v Cezročnom období Za + Dušana Kusovského
Nedeľa

02. 07.

 

Č:07,45

 

 

R:09,15

Č:10,30

13. nedeľa v Cezročnom období A Za + Jána Malovca (pri nedožitých 100. narodeninách), manželku Antóniu a syna Stanislava

(Ratkovce)

Za + Olivera a Filoménu Ješkových a zaťa Ľubomíra

 °Časť dnešných milodarov obetujeme na Dobročinné diela Svätého otca. Za každý milodar vďaka.

°Dnešnú nedeľu- 25. 06.- o 14,00 sa uskutoční vo FPC stretnutie animátorov, ktorí budú pomáhať počas Letného farského tábora.

°Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Slávnosť sv. Petra a Pavla.

°V piatok- 30. 06.- počas sv. omše budeme ďakovať za mnohé milosti, ktorými Pán obdaroval počas školského roku našich študentov a naše deti.

°V sobotu- 01. 07.- bude o 17,00 fatimská pobožnosť. Všetci ste vítaní.

°V budúcu nedeľu- 02. 07.- o 17,00 sa uskutoční vo FPC stretnutie pútnikov. Sprítomníme si našu púť do Medžugoria a chorvátskej svätyne Márija Bistrica.

°V predstihu informujem aj o niektorých skutočnostiach, ktoré sa v dohľadnej dobe pripravujú:

Prosím birmovancov, ktorí mi ešte neodovzdali svoje krstné listy, keby tak urobili do konca tohoto mesiaca. Upozorňujem, že aj záznam tých, ktorí boli pokrstení do roku 2008 priamo v Červeníku (kedy vznikla naša farnosť) majú záznam o svojom krste v leopoldovskej farskej Matrike pokrstených.

Upozornenie: Srdečne pozývame mladých na tábor Nemecký Anem, ktorý sa bude konať od 30. júla do 5. augusta 2017 v obci Dechtice. Pre účastníkov sú prichystané rôzne športové, logické a tvorivé úlohy a hry, ako aj netradičná forma výučby nemčiny. Cena tábora je 135 eur + súrodenecká zľava. Prihlásiť sa môžete do konca mesiaca  júna cez webstránku: www.nemeckyanem.net. Tešíme sa na vás!

 Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.                                                                                                                           Brat Matej, piarista

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.