Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655 

Pätnásta nedeľa v období Cez rok B

  Program sv. omší:    
Pondelok

16. 07.

Č:19,00

 

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období Za + Máriu Kovarskú, rodičov a ostatných + z rodiny
Utorok

17. 07.

Č:19,00 Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov Za + rodičov Jozefa a Katarínu Červených, dcéru a zaťov

 

Streda

18. 07.

Č:19,00

 

Streda 15. týždňa v Cezročnom období Poďakovanie za 60 rokov života
Štvrtok

19. 07.

R:16,45

Č:19,00

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období /Ratkovce/

Za + manžela Pavla Rumančíka a jeho rodičov

Piatok

20. 07.

Č:19,00 Piatok 15. týždňa v Cezročnom období Za + rodičov Pavla a Františku Jančulových, st. rodičov a ostatných + z rodiny
Sobota

21. 07.

R:16,45

Č:19,00

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období /Ratkovce/

Za + Metoda a Margitu Vančových a rodičov z oboch strán

Nedeľa

22. 07.

 

Č:10,30 Šestnásta nedeľa v Cezročnom období B Za farnosť

°Budúcu nedeľu- 22. 07.- si slávnostne pripomenieme 10 rokov našej farnosti. Slávnostná sv. omša bude v kostole o 10,30. Počas tohto týždňa bude každý večer po svätej omši /o 20,00/ v kostole prebiehať duchovná obnova s témou CEZ UMENIE K BOHU A KU VLASTNEJ DUŠI. Prosím, ak sa vám dá, nájdite si čas a spolu prežime v jednote tento čas v úprimnej vďačnosti voči Bohu.

°Intencie na sv. omše budem prijímať až začiatkom septembra. Ďakujem za pochopenie.

°Koncom mesiaca nastane zmena v skupinách, ktoré zabezpečujú upratovanie kostola, nakoľko niektoré naše spolusestry- z dôvodu veku, alebo zdravotných problémov- už nevládzu vykonávať túto službu. Podľa nového rozpisu bude každá skupina pozostávať z ôsmych rodín. Prosím, všímajte si aktualizáciu rozpisov na nástenke.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 15. 07. 2018                                                                             Brat Matej, piarista

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.