Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655

28. nedeľa v Cezročnom období C

Program sv. omší:  
Pondelok

14. 10.

Č:18,00 Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka Na úmysel rehoľného predstaveného
Utorok

15.  10.

Č:18,00 Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Za + rodičov Hromadových, Škublových, ich deti  a ostatných + z rodiny
Streda

16.  10.

Č:18,00

 

Sv. Hedvigy, rehoľníčky Za + Pavla Farkaša
Štvrtok

17.  10.

R:16,45

Č:18,00

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka /Ratkovce/

Za + Ferdinanda Koptáka

Piatok

18.  10.

Č:18,00 Sv. Lukáša, evanjelistu  Za + Floriána a Máriu Blaškových, rodičov a ostatných + z rodiny
Sobota

19.  10.

Č:18,00 Sobota 28. týždňa v Cezročnom období Za + Jozefa Eliáša, rodičov z oboch strán a ostatných + z rodiny
Nedeľa

20.  10.

 

Č:07,45

 

R:09,15

Č:10,30

29. nedeľa v Cezročnom období  C Za farnosť

(Ratkovce)  

Za + Františka Birčáka, rodičov z oboch strán a ostatných + z rodiny 

°Mediálne avizovaná celoslovenská zbierka na misie. Je v našej farnosti už dnes. Za každý milodar vďaka.

°Október je zasvätený Božej Matke. Pozývame vás uctiť si ju modlitbou sv. ruženca. Modlitba začína vždy pol hodinu pred sv. omšou.

°V piatok je stretnutie prvoprijímajúcich detí. O 17,00 je s pánom Martinom Vavrom nácvik piesní vo Farskom pastoračnom centre a potom o 18,00 je sv. omša v kostole.

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 13. 10. 2019                                                                            Brat Matej, piarista