Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

Dvadsiata prvá cezročná nedeľa C

Program sv. omší:  
Pondelok

22. 08.

Č:06,45 Panny Márie Kráľovnej Na úmysel rehoľného predstaveného
Utorok

23. 08.

Č:–-

 

Sv. Ruženy z Limy –-
Streda

24. 08.

Č:–-

 

Sv. Bartolomeja, apoštola –-
Štvrtok

25. 08.

Č:–-

 

R:–-

Sv. Jozefa Kalazanského, kňaza –-
Piatok

26. 08.

 

Č:18,00 Piatok 21. týždňa v Cezročnom období Za + Pavla Brezovského (mesačná)
Sobota

27. 08.

Č:15,00

Č:18,00

Sv. Moniky, matky Sobáš Michala Šmotláka a Ivany Čelovskej

Za + Stanislava Kudlíka

 

Nedeľa

28. 08.

 

Č:07,45

R:09,15

Č:10,30

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období C Za veriacich

(Ratkovce)

Za + Františka Kociana, bratov a rodičov z oboch strán

°Bohuznáma obetovala 50,-€ na potreby farnosti. Pán Boh zaplať.

°V predchádzajúcom týždni sme mali štyri pohreby. Ďakujem speváčkam z Ratkoviec a Žlkoviec, ktoré vypomohli počas porebných obradov.

°V tomto týždni budem dávať DC učiteľom z Nitry. Počas mojej neprítomnosti ma bude v nevyhnutných prípadoch /zaopatrovanie a pohreb/ zastupovať dp. Dr. Patrik Bacigál (mobil 0905419395).

°V sobotu o 17,00 bude fatimská pobožnosť.

°V predstihu informujem aj o niektorých skutočnostiach, ktoré sa v dohľadnej dobe pripravujú:

  • 09. bude vo FPC stretnutie tých, ktorí sa zúčastnili letného tábora v Liptovskej Osade. Priebežne upresníme všetky dôležité informácie.
  • Upozorňujem, že septembra bude zmena sv. omší, nakoľko v Ratkovciach bude odpustová slávnosť. Sv. omše budú v Červeníku o 07,45 a 09,15. V Ratkovciach bude bohoslužba o 10,30.

°Stále zbierame umelohmotné uzávery.

                Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 21. 08. 2016                                                      Brat Matej, piarista