Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Obetovania Panny Márie ČERVENÍK

920 42 Červeník, Farská 1, mail: kyskam@gmail.com, mobil: 0905 947655

Dvadsiata deviata nedeľa v období Cez rok B

Poriadok bohoslužieb

Pondelok

22. 10.

Č:18,00 Sv. Jána Pavla II., pápeža

 

Za + Margitu Kocianovú, syna Dušana a st. rodičov z oboch strán
Utorok

23. 10.

Č:18,00 Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza Za + Petra Repu
Streda

24. 10.

Č:18,00 Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa Za + Jozefa Bartoviča /výročná/
Štvrtok

25. 10.

R:16,45

Č:18,00

Sv. Maura, biskupa /Ratkovce/

Za + Gabrielu Krajčovičovú

Piatok

26. 10.

Č:18,00 Piatok 29. týždňa v Cezročnom období

 

Za + rodičov Floriána a Máriu Blaškových
Sobota

27. 10.

Č:18,00 Sobota 29. týždňa v Cezročnom období

 

Za + Františka a Máriu Pastorkových a rodičov z oboch strán
Nedeľa

28. 10.

 

Č:07,45

R:09,15

Č:10,30

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období B Za živých a + priateľov a blízkych

/Ratkovce/

Za farnosť

°Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

°Mesiac október sa tradične volá ružencovým mesiacom. Pozývame všetkých k spoločnej modlitbe sv. ruženca. Modlime sa ju v kostole každý večer o 17,30.

°Piatok je sv. omša s deťmi, ktoré idú na 1. sv. prijímanie v roku 2019.

°Nakoľko mám naplnený kalendár intencií, prijímať nové úmysly sv. omší budem môcť až koncom decembra. Ďakujem za pochopenie

°V noci z 27. 10. na 28. 10. sa mení čas. O 03,00 hodine posúvame hodiny späť na 02,00.

°V predstihu informujem aj o tých skutočnostiach, ktoré sa pripravujú:

°Tohtoročné „Červenícke hody“ pripadnú na nedeľu 18. 11. /na nedeľu, ktorá je najbližšie ku sviatku Obetovania Panny Márie/.

°Od 12. 05. do 18. 05. 2019 pripravujeme púť do Assisi, Cascie, Rocca Porena, Loreta a San Marína s prestávkou pri mori v Rimini. Cena 335,-€. Stále je možné prihlásiť v sakristii. Do konca novembra je potrebné dať 1. časť zálohy 100,- €. 

Prajem Vám i Vaším drahým požehnaný celý nasledujúci týždeň.

V  Červeníku, 21. 10. 2018                                                                        Brat Matej, piarista