FOTO

https://photos.app.goo.gl/H4krayKsxz80sJ0U2

Gallery9257 Photos in 258 Albums
6539941588701329697
Biela sobota - Červeník 1542283958, 24 Images
6539940179805461569
Biela sobota - Ratkovce 1542283958, 15 Images
6539939643511491633
Veľký piatok - Červeník 1542283958, 26 Images
6539939910858166993
Veľký piatok - Ratkovce 1542283958, 7 Images
6539939459733684305
Zelený štvrtok - Červeník 1542283958, 12 Images
6519000038823427601
Farský ples 12. ročník 1542283958, 84 Images
6500457234310332305
Príprava Vianoc 1542283958, 8 Images
6498377073449097457
Mikuláš 1542283958, 18 Images
6495417592505238929
Anjel farnosti 2017 1542283958, 3 Images
6495645088368042913
Adventné trhy 1542283958, 53 Images
6495414573607713473
Hody 1542283958, 14 Images
6431808891750726177
Pohreb Mons. Antona Adamkoviča 1542283958, 26 Images
6327308372492813393
Potáborová opekačka 1542283958, 59 Images
6324144033613214401
Letný tábor Liptovská Osada 2016 1542283958, 98 Images
6291843270119228513
Dozvuky 1. sv. príjímania 1542283958, 36 Images
6291152109897570769
Božie Telo 1542283958, 71 Images
6291193262769345489
1. sväté prijímanie 1542283958, 11 Images
6288531972742552913
Dozvuky 1. sv. prijímania 1542283958, 35 Images
6324522476500695617
1. sväté prijímanie 1542283958, 71 Images
6291842266273440193
DOD Nitra 1542283958, 17 Images
6291841680047860097
Svätojurajská púť 1542283958, 5 Images
FarnostOcamiPJuliusaSobotu
Farnosť očami p. Júliusa Sobotu 1542283958, 5 Images
PalacinkyVoFPC
Palacinky vo FPC 1542283958, 60 Images
BielaSobotaCervenik
Biela sobota - Červeník 1542283958, 13 Images
BielaSobotaRatkovce02
Biela sobota - Ratkovce 1542283958, 21 Images
VelkyPiatokRatkovce
Veľký piatok - Ratkovce 1542283958, 1 Images
VelkyPiatokCervenik
Veľký piatok - Červeník 1542283958, 20 Images
ZelenyStvrtokCervenik02
Zelený štvrtok - Červeník 1542283958, 9 Images
ZelenyStvrtokRatkovce
Zelený štvrtok - Ratkovce 1542283958, 9 Images
GranatirVoFPC
Granatír vo FPC 1542283958, 53 Images
SilvestrovskaTura
Silvestrovská túra 1542283958, 30 Images
JaslickovaPoboznost05
Jasličková pobožnosť 1542283958, 12 Images
AdventnoMikulasskyKoncert
Adventno - mikulášsky koncert 1542283958, 12 Images
VianocneTrhy03
Vianočné trhy 1542283958, 61 Images
KoncertPreGitaru
Koncert pre gitaru 1542283958, 12 Images
PutDoMarianky02
Púť do Marianky 1542283958, 2 Images
NarodnyPochodZaZivot
Národný pochod za život 1542283958, 26 Images
PosviackaFPC
Posviacka FPC 1542283958, 48 Images
PutKromerizAHostin
Púť Kroměřiž a Hostín 1542283958, 69 Images
Procesia
Procesia 1542283958, 37 Images
LetnyTabor
Letný tábor 1542283958, 75 Images
PrveSvatePrijimanie
Prvé sväté prijímanie 1542283958, 28 Images
Katarinka
Katarínka 1542283958, 58 Images
COROMONTEGALETTO
CORO MONTEGALETTO 1542283958, 9 Images
SvatojurajskaPut
Svätojurajská púť 1542283958, 10 Images
DODKnazskySeminarNitra
DOD kňazský seminár Nitra 1542283958, 35 Images
TurinPutDoLurd
Turín (Púť do Lúrd) 1542283958, 21 Images
LurdyPutDoLurd
Lurdy (Púť do Lúrd) 1542283958, 71 Images
CarcassonnePutDoLurd
Carcassonne (Púť do Lúrd) 1542283958, 46 Images
LaSalettePutDoLurd
La Salette (Púť do Lúrd) 1542283958, 57 Images
PutDoLurd
Púť do Lúrd 1542283958, 88 Images
Lurdy
Lurdy 1542283958, 13 Images
VelkaNoc04
Veľká noc 1542283958, 78 Images
VelkonocneTrhy02
Veľkonočné trhy 1542283958, 9 Images
SvOmsaVRatkovciach
Sv. omša v Ratkovciach 1542283958, 28 Images
PripravaVelkonocnychTrhov
Príprava veľkonočných trhov 1542283958, 53 Images
MladeznickyPles2015
Mládežnícky ples 2015 1542283958, 45 Images
FarskyPles02
Farský ples 1542283958, 16 Images
SilvestrovskyVystup
Silvestrovský výstup 1542283958, 0 Images
JaslickovaPoboznost04
Jasličková pobožnosť 1542283958, 11 Images
JaslickovaPoboznost2014
Jasličková pobožnosť 2014 1542283958, 21 Images
Mikulas04
Mikuláš 1542283958, 7 Images
Mikulas05
Mikuláš 1542283958, 9 Images
VianocneTrhy02
Vianočné trhy 1542283958, 75 Images
VianocneTrhyPriprava
Vianočné trhy - príprava 1542283958, 93 Images
Hody02
Hody 1542283958, 12 Images
DropBox02
Drop Box 1542283958, 35 Images
PodakovanieZaUrodu05
Poďakovanie za úrodu 1542283958, 5 Images
Birmovka02
Birmovka 1542283958, 34 Images
PotaborovaOpekacka2
Potáborová opekačka 2 1542283958, 37 Images
TvoriveDielnePriZvonici
Tvorivé dielne pri zvonici 1542283958, 32 Images
SvOmsaPriZvonici02
Sv. omša pri zvonici 1542283958, 26 Images
PotaborovaOpekacka
Potáborová opekačka 1542283958, 47 Images
TaborLO2014
Tábor LO 2014 1542283958, 75 Images
1SvPrijimanie02
1. sv. prijímanie 1542283958, 77 Images
NocKostolov03
Noc kostolov 1542283958, 40 Images
VelkonocnyKoncert03
Veľkonočný koncert 1542283958, 34 Images
PolskoZebrzydowskaKalwaria
Poľsko - Zebrzydowska Kalwaria 1542283958, 77 Images
PolskoLudzmierzAPrichodDomov
Poľsko - Ludzmierz a príchod domov 1542283958, 39 Images
PolskoWadowice
Poľsko - Wadowice 1542283958, 57 Images
PolskoKrakov
Poľsko - Krakov 1542283958, 78 Images
PolskoOsviencim
Poľsko - Osvienčim 1542283958, 76 Images
PolskoLagiewniki
Poľsko - Lagiewniki 1542283958, 73 Images
VelkaNoc03
Veľká noc 1542283958, 88 Images
VelkonocneTrhy
Veľkonočné trhy 1542283958, 51 Images
MladeznickyPles03
Mládežnícky ples 1542283958, 18 Images
VIIIFarskyPles
VIII. farský ples 1542283958, 28 Images
SilvestrovskaTuraNaTematin
Silvestrovská túra na Tematín 1542283958, 45 Images
SviatokSvatejRodiny02
Sviatok svätej Rodiny 1542283958, 3 Images
JaslickovaPoboznost03
Jasličková pobožnosť 1542283958, 22 Images
Betlehem02
Betlehem 1542283958, 7 Images
SkolkariVKostole
Škôlkari v kostole 1542283958, 6 Images
VianocneTrhy
Vianočné trhy 1542283958, 84 Images
AdventnyKoncert04
Adventný koncert 1542283958, 42 Images
Hody
Hody 1542283958, 36 Images
SviatokVsetkychSvatych
Sviatok všetkých svätých 1542283958, 13 Images
DenRodiny
Deň rodiny 1542283958, 72 Images
SvOmsaPriZvonici03
sv. omša pri Zvonici 1542283958, 59 Images
SDM2013RioDeJaneiro
SDM 2013 Rio de Janeiro 1542283958, 299 Images
BowlingovyTurnaj
Bowlingový turnaj 1542283958, 17 Images
1SvatePrijimanie
1. sväté prijímanie 1542283958, 54 Images
NocKostolov02
Noc kostolov 1542283958, 40 Images
OdchodDoRima
Odchod do Ríma 1542283958, 30 Images
Taliansko
Taliansko 1542283958, 190 Images
VelkonocnyKoncert02
Veľkonočný koncert 1542283958, 42 Images
BielaSobota02
Biela sobota 1542283958, 48 Images
BielaSobotaRatkovce
Biela sobota - Ratkovce 1542283958, 15 Images
VelkyPiatok02
Veľký piatok 1542283958, 11 Images
ZelenyStvrtok02
Zelený štvrtok 1542283958, 14 Images
VelkonocnyTrh
Veľkonočný trh 1542283958, 54 Images
VelkonocneWorkshopy
Veľkonočné workshopy 1542283958, 13 Images
ZbierkaHraciek
Zbierka hračiek 1542283958, 3 Images
FarskyPles7Rocnik
Farský ples 7.ročník 1542283958, 14 Images
MladeznickyPles
Mládežnícky ples 1542283958, 11 Images
TvorbaNasichDeti
Tvorba našich detí 1542283958, 91 Images
SilvestrovskyVystupNaZobor
Silvestrovský výstup na Zobor 1542283958, 40 Images
SviatokSvatejRodiny
Sviatok Svätej Rodiny 1542283958, 7 Images
JaslickovaPoboznost02
Jasličková pobožnosť 1542283958, 30 Images
VianocneWorkshopy
Vianočné workshopy 1542283958, 23 Images
AdventnyKoncert2012
Adventný koncert 2012 1542283958, 26 Images
PosvatenieTabule
Posvätenie tabule 1542283958, 36 Images
PRIATELASaTrebaZASTAT
PRIATEĽA sa treba ZASTAŤ 1542283958, 15 Images
OktobrovaPut02
Októbrová púť 1542283958, 89 Images
PosviackaZakladneKamena
Posviacka základné kameňa 1542283958, 5 Images
TvorbaNasichDeti20122013
Tvorba našich detí 2012/2013 1542283958, 24 Images
PodakovanieZaUrodu04
Poďakovanie za úrodu 1542283958, 12 Images
ZlataRybka2
Zlatá rybka 2 1542283958, 142 Images
DetskaSvOmsa04
Detská sv.omša 1542283958, 19 Images
SvOmsaPriZvonici
Sv. omša pri zvonici 1542283958, 77 Images
PavetieZRuska
Pavetie z Ruska 1542283958, 43 Images
TaborVelkeKarlovice
Tábor - Veľké Karlovice 1542283958, 236 Images
AfterParty24Juna2012
After party 24. júna 2012 1542283958, 39 Images
Rekolekcia02
Rekolekcia 1542283958, 10 Images
Riecka
Riečka 1542283958, 89 Images
SlavnostTelaAKrviKristovej
Slávnosť Tela a Krvi Kristovej 1542283958, 70 Images
NocKostolov
Noc kostolov 1542283958, 157 Images
PrveSvatePrijimanie2012
Prvé sväté prijímanie 2012 1542283958, 102 Images
DODSeminarNitra02
DOD seminár Nitra 1542283958, 21 Images
ZlataRybka
Zlatá rybka 1542283958, 134 Images
VelkonocnyKoncert
Veľkonočný koncert 1542283958, 31 Images
VelkonocnaNedela
Veľkonočná nedeľa 1542283958, 14 Images
BielaSobotaVRatkovciach
Biela sobota v Ratkovciach 1542283958, 16 Images
BielaSobota
Biela sobota 1542283958, 128 Images
VelkyPiatokVRatkovciach
Veľký piatok v Ratkovciach 1542283958, 17 Images
VelkyPiatok
Veľký piatok 1542283958, 65 Images
ZelenyStvrtokVRatkovciach
Zelený štvrtok v Ratkovciach 1542283958, 7 Images
ZelenyStvrtok
Zelený štvrtok 1542283958, 9 Images
KvetnaNedela02
Kvetná nedeľa 1542283958, 6 Images
DuchovnaObnova
Duchovná obnova 1542283958, 37 Images
DetskaOmsa
Detská omša 1542283958, 12 Images
Florbal2622012
Florbal 26.2. 2012 1542283958, 22 Images
FarskyPlesVIRocnik
Farský ples VI. ročník 1542283958, 272 Images
DetskaSvOmsaASkupinaPriatelia
Detská sv.omša a skupina Priatelia 1542283958, 17 Images
SilvestrovskyVystupNaMarhat
Silvestrovský výstup na Marhát 1542283958, 22 Images
ObnovaManzelskychSlubov
Obnova manželských sľubov 1542283958, 5 Images
JaslickovaPoboznost2011
Jasličková pobožnosť 2011 1542283958, 25 Images
Mikulas03
Mikuláš 1542283958, 13 Images
1AdventnaNedela02
1. adventná nedeľa 1542283958, 12 Images
AdventnyKoncert03
Adventný koncert 1542283958, 30 Images
HodovaSvOmsa20112011
Hodová sv.omša 20.11.2011 1542283958, 10 Images
DetskaSvOmsa03
Detská sv.omša 1542283958, 9 Images
DetskaSvOmsa02
Detská sv.omša 1542283958, 11 Images
Dusicky02
Dušičky 1542283958, 5 Images
SalezianJKysel
Salezián J.Kyseľ 1542283958, 10 Images
DetskaSvOmsa
Detská sv.omša 1542283958, 8 Images
Nedela23102011
Nedeľa 23.10.2011 1542283958, 8 Images
MuzikalJirihoZmozkaBA
Muzikál Jiřího Zmožka - BA 1542283958, 9 Images
TuristikaSmoleniceZaruby
Turistika Smolenice - Záruby 1542283958, 36 Images
Nedela16102011
Nedeľa 16.10.2011 1542283958, 6 Images
Bowling
bowling 1542283958, 34 Images
PodakovanieZaUrodu
Poďakovanie za úrodu 1542283958, 5 Images
PutDoMARIANKY
púť do MARIANKY 1542283958, 48 Images
PrezentaciaSDM
Prezentácia SDM 1542283958, 32 Images
RozluckaSPKostolnickou
Rozlúčka s p.kostolníčkou 1542283958, 9 Images
NarodeninyVdpKuceru
Narodeniny vdp. Kučeru 1542283958, 2 Images
SvetoveDniMladeze2011
Svetové dni mládeže 2011 1542283958, 276 Images
SvOmsaPriZvonici2011
sv. omša pri zvonici 2011 1542283958, 39 Images
RelikviaSvCyrilaVCerveniku
Relikvia sv. Cyrila v Červeníku 1542283958, 135 Images
PrivitanieBrataMateja
Privítanie brata Mateja 1542283958, 21 Images
MladeznickaSvOmsa
Mládežnícka sv.omša 1542283958, 2 Images
MeninyVdpFararov
Meniny vdp. farárov 1542283958, 5 Images
BozieTelo
Božie telo 1542283958, 35 Images
PutDetiDoMarianky
Púť detí do Marianky 1542283958, 34 Images
DODVSeminariBratislava
DOD v seminári Bratislava 1542283958, 9 Images
DODVSeminariNitra
DOD v seminári Nitra 1542283958, 23 Images
VelkaNoc
Veľká noc 1542283958, 32 Images
KvetnaNedela
Kvetná nedeľa 1542283958, 4 Images
MladeznickyPles02
Mládežnícky ples 1542283958, 19 Images
JaslickovaPoboznost
Jasličková pobožnosť 1542283958, 74 Images
Vianoce
Vianoce 1542283958, 9 Images
EvanjelizacneStretnutie
Evanjelizačné stretnutie 1542283958, 4 Images
Mikulas
Mikuláš 1542283958, 13 Images
AdventnyKoncert
Adventný koncert 1542283958, 33 Images
1AdventnaNedela
1.adventná nedeľa 1542283958, 10 Images
Dusicky
Dušičky 1542283958, 7 Images
HodySulekovo
Hody Šulekovo 1542283958, 19 Images
MisieSulekovo
Misie Šulekovo 1542283958, 11 Images
RajeckaLesna
Rajecká Lesná 1542283958, 12 Images
PodakovanieZaUrodu02
Poďakovanie za úrodu 1542283958, 9 Images
RadioLumen
Rádio Lumen 1542283958, 11 Images
HodyRatkovce
Hody Ratkovce 1542283958, 10 Images
SvOmsa182010
sv. omsa 1.8. 2010 1542283958, 173 Images
DLTHomolka
DLT Homôlka 1542283958, 28 Images
SvadbaPOrganistky
Svadba p.organistky 1542283958, 2 Images
BozieTelo02
Božie Telo 1542283958, 13 Images
PutDetiDoMarianky02
Púť detí do Marianky 1542283958, 11 Images
1SvPrijimanie
1.sv.prijímanie 1542283958, 19 Images
Birmovka
Birmovka 1542283958, 17 Images
Melodia
Melódia 1542283958, 6 Images
PutDoTrnavy
Púť do Trnavy 1542283958, 7 Images
PutDoNitrianskejBlatnici
Púť do Nitrianskej Blatnici 1542283958, 5 Images
DODVSeminariNitra02
DOD v seminári Nitra 1542283958, 20 Images
VelkaNoc02
Veľká noc 1542283958, 10 Images
Oslava50PIvana
Oslava 50. p. Ivana 1542283958, 9 Images
FarskyPlesIV
Farský ples IV 1542283958, 19 Images
Rekolekcia
Rekolekcia 1542283958, 5 Images
RastoKrsak
Rasťo Kršák 1542283958, 8 Images
RodHlbocka
Rod. Hlbocká 1542283958, 8 Images
Jaslickova
Jasličková 1542283958, 11 Images
Betlehem
Betlehem 1542283958, 6 Images
PolnocnaSvOmsa
Polnočná sv.omša 1542283958, 4 Images
AdventnyKoncert02
Adventný koncert 1542283958, 7 Images
Mikulas02
Mikuláš 1542283958, 6 Images
Misie
Misie 1542283958, 50 Images
ZborZVONZoSerede
Zbor ZVON zo Serede 1542283958, 7 Images
PodakovanieZaUrodu03
Poďakovanie za úrodu 1542283958, 20 Images
RajeckaLesna02
Rajecká Lesná 1542283958, 5 Images
Taliani
Taliani 1542283958, 4 Images
Marianka
Marianka 1542283958, 4 Images
DODSeminarNitra
DOD seminár Nitra 1542283958, 29 Images
FarskyPles
Farský ples 1542283958, 14 Images
ProfilePhotos02
Profile Photos 1542283958, 1 Images
NavstevaZHodonina
Návšteva z Hodonína 1542283958, 3 Images
SpevokolZHlohovca
Spevokol z Hlohovca 1542283958, 4 Images
Bradlan
Bradlan 1542283958, 4 Images
Jaslickova2008
Jasličková 2008 1542283958, 6 Images
RatkovceVelehrad
Ratkovce - Velehrad 1542283958, 98 Images