Putovanie kríža svetových dní mládeže

Putovanie kríža svetových dní mládeže

UTOROK 18. NOVEMBRA 2014:  BRATISLAVA  – 7:30 – 9:00 Program so študentami fakulty (Teologická fakulta TU) – 10:00 – 12:30 Možnosť osobnej poklony a návštevy skupín (Katedrála sv. Martina) – 13:30 – 15:00 Svätá omša, pokolna krížu...