Fara Červeník

Farská 1
920 42 Červeník
číslo účtu: 20297905/6500 – Poštová banka

IBAN: SK21 6500 0000 0000 2029 7905

IČO: 42155452

DIČ: 2022655745

Kňaz

p. Mgr. Matej Kýška, SchP
kyskam@gmail.com
0905947655

 

C.I.N. (cin – ako “puto”)

Ing. Matúš Ješko
Mlynská 39
920 42 Červeník
cinakoputo@gmail.com
0918044944

www.ozcin.sk