Rozpis lektorov

MACHOVÁ

Ivana

21.05.2020

Nanebovstúpenie Pána

ONDRIGOVÁ

Eva

24.05.2020 – 07,45

7. veľkonočná nedeľa

MIKUŠOVÁ

Anna

24.05.2020 – 10,30

7. veľkonočná nedeľa

ONDRUŠKA

Miroslav

31.05.2020 – 07,45

Turíce

BABIC

Michal

31.05.2020 – 10,30

Turíce

ŽEMLA

Marek

04.06.2020

P. Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

BREZOVSKÝ

Peter

07.06.2020 – 07,45

Najsvätejšej Trojice

CHARVÁTOVÁ

Mária

07.06.2020 – 10,30

Najsvätejšej Trojice

KOPTÁK

Juraj

11.06.2020

Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej

PÚDELOVÁ

Antónia

14.06.2020 – 07,45

11. nedeľa v Cezročnom období

KARABOVÁ

Katarína

14.06.2020 – 10,30

11. nedeľa v Cezročnom období

ŠTEFANCOVÁ

Anna

19.06.2020

Najsvätejšieho srdca Ježišovho

VOZÁRIK

Peter

21.06.2020 – 07,45

12. nedeľa v Cezročnom období

KÚDELOVÁ

Andrea

21.06.2020 – 10,30

12. nedeľa v Cezročnom období

JEŠKOVÁ

Veronika

28.06.2020 – 07,45

13. nedeľa v Cezročnom období

VOZÁRIKOVÁ

Ivana

28.06.2020 – 10,30

13. nedeľa v Cezročnom období

ONDRIGOVÁ

Eva

29.06.2020

Sv. Petra a Pavla

MACHOVÁ

Ivana

02.07.2020

Navštívenie Panny Márie

ONDRUŠKA

Miroslav

05.07.2020 – 07,45

Sv. Cyrila a Metoda

BABIC

Michal

05.07.2020 – 10,30

Sv. Cyrila a Metoda

BREZOVSKÝ

Peter

12.07.2020 – 07,45

15. nedeľa v Cezročnom období

ŽEMLA

Marek

12.07.2020 – 10,30

15. nedeľa v Cezročnom období

CHARVÁTOVÁ

Mária

19.07.2020 – 07,45

16. nedeľa v Cezročnom období

KOPTÁK

Juraj

19.07.2020 – 10,30

16. nedeľa v Cezročnom období

PÚDELOVÁ

Antónia

26.07.2020 – 07,45

17. nedeľa v Cezročnom období

KARABOVÁ

Katarína

26.07.2020 – 10,30

17. nedeľa v Cezročnom období

ŠTEFANCOVÁ

Anna

02.08.2020 – 07,45

18. nedeľa v Cezročnom období

VOZÁRIK

Peter

02.08.2020 – 10,30

18. nedeľa v Cezročnom období

KÚDELOVÁ

Andrea

09.08.2020 – 07,45

19. nedeľa v Cezročnom období

JEŠKOVÁ

Veronika

09.08.2020 – 10,30

19. nedeľa v Cezročnom období

VOZÁRIKOVÁ

Ivana

15.08.2020

Nanebovzatie Panny Márie

ONDRIGOVÁ

Eva

16.08.2020 – 07,45

20. nedeľa v Cezročnom období

MACHOVÁ

Ivana

16.08.2020 – 10,30

20. nedeľa v Cezročnom období

ONDRUŠKA

Miroslav

23.08.2020 – 07,45

21. nedeľa v Cezročnom období

BABIC

Michal

23.08.2020 – 10,30

21. nedeľa v Cezročnom období

BREZOVSKÝ

Peter

30.08.2020 – 07,45

22. nedeľa v Cezročnom období

ŽEMLA

Marek

30.08.2020 – 10,30

22. nedeľa v Cezročnom období

CHARVÁTOVÁ

Mária

06.09.2020 – 07,45

23. nedeľa v Cezročnom období

KOPTÁK

Juraj

06.09.2020 – 10,30

23. nedeľa v Cezročnom období

ŠTEFANCOVÁ

Anna

13.09.2020 – 07,45

24. nedeľa v Cezročnom období

VOZÁRIK

Peter

13.09.2020 – 10,30

24. nedeľa v Cezročnom období

KÚDELOVÁ

Andrea

15.09.2020 – 07,45

Sedembolestnej Panny Márie

JEŠKOVÁ

Veronika

15.09.2020 – 10,30

Sedembolestnej Panny Márie