Rozpis upratovania kostola

ROZPIS UPRATOVANIA KOSTOLA

Kostol sa upratuje vždy v sobotu o 8.30 hod., kedy je kostol odomknutý p. kostolníkmi. Zmenu v termíne upratovania prosíme dohodnúť s kostolníkmi.

 

29.09. 2012 

skupina č. 02

Mačurová                            Kalinčiakova 29 

Moravcová                         Kalinčiakova 29

Ušáková                               Kalinčiakova 29

Vozarikova                          Kalinčiakova 29

Dimitrová                            Kalinčiakova 29

Galgociová                          Kalinčiakova 29

Drobcová                            Kalinčiakova 29

06.10. 2012 

skupina č. 03

Škublová                              Kalinčiakova 28 

Charvátová                         Kalinčiakova 15

Danihelová                          Kalinčiakova 17

Blašková                              Kalinčiakova 19

Čellárová                             Kalinčiakova 27

Knoblochová                      Vajanského 2

Adamkovičova                   Kollárova 16

13.10. 2012 

skupina č. 04

Šulhinová                            Hollého 3 

Vančová                               Hollého 12

Kotlariková                         Hollého 13

Kuzmová                             Hollého 18

Melicherová                       Hollého 20

Kováčová                             Hollého 21

Mihaliková                          Hollého 22

20.10. 2012 

skupina č. 05

Kuzmová                             Hollého 23 

Gulová                                  Hollého 24

Vozariková                          Hollého 25

Vozarikova                          Hollého 27

Štukovska                            Hollého 28

Tomulcová                          Hollého 29

Červená                               Hollého 32

27.10. 2012 

skupina č. 06

Škublová                              Hollého 31 

Štefičková                           Hollého 34

Jurčová                                Hollého 35

Balážová                              Hollého 36

Šugrová                               Kollárova 9

Eckerova                              Kollárova 17

Žemlova                               Kollárova 19

03. 11. 2012 

skupina č. 07

Šugrová                               Kalinčiakova 30 

Benčekova                          Kollárova 22

Likavčanova                      Kollárova 30

Sedmákova                         Štúrova 2

Debrecká                             Štúrova 3

Hargašova                           Štúrova 8

Polákova                              Štúrova 10

10. 11. 2012 

skupina č. 08

Žemlová                               Štúrova 12 

Blašková                              Štúrova 13

Havrlentova                     Štúrova 15

Blaškova                              Štúrova 17

Titlova                                  Štúrova 18

Gulová                                  Štúrova 19

Charvatová                         Štúrova 20

17. 11. 2012 

skupina č. 09

Blašková                               Sládkovičova 6 

Miklovičova                        Sládkovičova 7

Mihalikova                          Sládkovičova 44

Škublová                              Sládkovičova 12

Galbičková                          Sládkovičova 24

Šlapáková                            Sládkovičova 19

Galanová                             Sládkovičova 21

24. 11. 2012 

skupina č.10

Vozarikova                          Sládkovičova 18 

Nádašská                             Sládkovičova 30

Podoláková                         Sládkovičova 27

Padáčová                             Sládkovičova 32

Dekanová                            Sládkovičova 36

Ješková                                Sládkovičova 38

Jehlárova                             Sládkovičova 40

01. 12. 2012 

skupina č.11

Bučková                                           Mierova 1 

Manáková                                       Mierova 2

Bieliková                                          Mierova 12

Urminská                                         Mierova 15

Pavlovičová                                    Mierova 17

Palayová                                          Mierova 20

Likavčanová                                  Mierova 28

08. 12. 2012 

skupina č. 12

Sklenárová                                      Mierova 18 

Jančulová                                        Mierova 22

Hesková                                           Mierova 21

Hesková                                           Bernolákova 52

Kabátova                                         Mierová 25

Adamkovičová                               Mierová 35

Koptáková                                      Mierová 32

15. 12. 2012 

skupina č. 13

Ješková                                            Osloboditeľov 42 

Vachanová                                      Osloboditeľov 57

Kuzmová                                         Osloboditeľov 48

Gulová                                             Osloboditeľov 44

Chlapečková                                  Osloboditeľov 11

Čelková                                            Osloboditeľov 38

Vančová                                          Osloboditeľov 49

Vianoce spoločná brigáda  veriacich bude vyhlásená 

naším p. farárom bratom Matejom

 

29. 12. 2012 

skupina č. 14

Radošovská                                    Osloboditeľov 36 

Držíková                                          Osloboditeľov 45

Kvintová                                          Osloboditeľov 34

Podoláková                                    Osloboditeľov 32

Skublovᡠ                                      Osloboditeľov 37

Sobotová                                         Osloboditeľov 12

Palenčárová                                  Osloboditeľov 25