Trochu milosrdenstva urobí svet menej chladným a spravodlivejším.
Pápež František

Úmrtie: Kňaz Peter Kučera sa vrátil do domu Otca

HLOHOVEC/TRNAVA 9. júna 2017 ABÚ- Dnes v ranných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka – kňaza Petra Kučeru. Zomrel vo veku 68 rokov života a 43 rokov kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v utorok 13. júna popoludní o 14:30 h pri zádušnej svätej omši vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci a pri pohrebných obradoch o 16:00 h na miestnom cintoríne, kde bude pochovaný.

Peter Kučera sa narodil 25. augusta 1948 v Hlohovci. Po maturite na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v roku 1966 začal pracovať v civilnom zamestnaní. O rok neskôr nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu. V roku 1969 sa prihlásil na formáciu a štúdium do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave dňa 9. júna 1974. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Júliusa Gábriša.
   
Po nástupe do pastorácie pôsobil od roku 1974 ako kaplán v trnavskom Kostole sv. Jakuba. V roku 1975 nastúpil na miesto kaplána vo farnosti Krakovany, neskôr Šahy, Galanta a Stupava. V rokoch 1978 – 1980 bol kaplánom v Zlatých Moravciach. V rokoch 1980 – 1981 pôsobil ako prefekt Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 1981 sa stal farským administrátorom v Krškanoch. Ako farár pôsobil v Seredi v rokoch 1990 – 1994. Potom sa stal farárom v Brodskom, kde pôsobil do roku 1998. Následne sa stala jeho pôsobiskom farnosť Drahovce, kde zotrval desať rokov. V rokoch 1999 – 2008 vykonával zároveň úrad školského dekana Piešťanského dekanátu. V rokoch 2008 – 2010 bol farárom v Červeníku. Po zdravotných komplikáciách pôsobil v rokoch 2010 – 2012 ako výpomocný duchovný v Hlohovci. Od roku 2012 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2016 pôsobil ako farár farnosti Horné Zelenice. Od roku 2016 až do svojej smrti žil na odpočinku v Hlohovci a zároveň tam pôsobil ešte ako výpomocný duchovný.

Letný tábor

Podskalie 13.-19. august 2017

Prihláška a pokyny

Noc kostolov – Leopoldov

Program Noci kostolov 2017 Leopoldov:  18:00 Svätá omša 19:00 Príhovor 19:10 Väzenský kostol 19:50 Prestávka 20:30 Duchovná služba vo väznici 21:10 Liturgická hudba 22:30 Young for young 23:45 Obrad svetla a požehnanie Sprievodné akcie počas programu: prehliadka veže,...

prečítajte si viac

Pohreb Mons. Antona Adamkoviča

BRATISLAVA/TRNAVA 24. mája 2017  ABÚ - Dnes v skorých ranných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza Mons. Antona Adamkoviča. Zomrel v 89. roku života a v 65. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v pondelok 29. mája...

prečítajte si viac

SAFi 2017 – ZAHLASUJ

Súťažné videá SAFi 2017 predstavíme v pondelok 13. 2. 2017 v relácii Doma je doma o 17:30 h. Nenechajte si to ujsť, pretože zároveň spustíme 1. kolo diváckeho hlasovania! Tejto súťaže sa zapojila aj naša farnosť. Hlasovať sa dá na stránke...

prečítajte si viac

Darujte 2%

ROZHODNITE O VAŠICH 2 (3) % Z DANE! 2 (3) % pre C.I.N. (cin - ako "puto") = 2 (3) % pre farnosť Červeník Ak chcete darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní na aktivity farnosti, môžete si vyzdvihnúť v sakristii tlačivá. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v sakristii alebo...

prečítajte si viac

On je živý

Program On je živý 2017 Piatok 17:00 | Svätá omša 18:30 | Koncert: Lamačské chvály, Tomáš Surovec (svedectvo) 21:00 | Záverečná modlitba   Sobota 09:00 | Chvály 09:45 | Impulz k hlavnej téme – Max Kašparů 11:00 | Adorácia 11:30 | Svätá omša 12:30 | Obed 14:00...

prečítajte si viac

PUZZLEmánia a deň HIER

Registrácia potrvá do 22.1.2017 na http://www.ozcin.sk a poplatok je 5€ / tím – platí sa na mieste,  začiatok skladania je o 10 hodine. Súťažiaci budú skladať rovnaké puzzle, t.j. puzzle s rovnakým obrázkom – 1000 dielikové. Súťažiť bude dvojica pričom nie je možné...

prečítajte si viac

Mládežnícky ples

Pozývame mladých vo veku od 15 rokov na už siedmy ročník Oficiálneho plesu mládeže Trnavskej arcidiecézy 18. februára 2017 v Kultúrnom dome v Dvorníkoch Začínať budeme slávnostnou sv. omšou o 18:00 hod v miestnom farskom kostole. Slávnostné otvorenie je o 19:30 hod...

prečítajte si viac

Trnavská novéna

Buďte milosrdní ako Otec – milosrdní ako Mária... „Mojím vrúcnym želaním je, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilea zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva ... Nech nás v tomto svätom roku sprevádza nežný pohľad Márie ...“ (František:...

prečítajte si viac

Prednáška – komunikácia

13. 11.  o 16,00 sa uskutoční vo FPC prednáška pani Doc. PhDr. Márie Dědovej, PhD na tému: Komunikácia v manželstve. Anotácia: Prednáška bude zameraná na jeden z dôležitých pilierov manželstva- komunikáciu. Poukáže v nej na osvojenie a prehĺbenie správnej komunikácie...

prečítajte si viac
A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.