Projekt Farskej budovy a pastoračného centra

Projekt Farskej budovy a pastoračného centra

Na stiahnutie:

Červeník – pastoračné centrum

Zastavovacia situácia

Architektonická situácia

Pôdorysy

Pohľady

Rezy

Vizualizácie1

Vizualizácie2

Vizualizácie3

Vizualizácie4

Svoje pripomienky, návrhy a otázky posielajte na mail: farnostcervenik@gmail.com