Silvestrovská túra

Silvestrovská túra

  Už tretíkrát na Silvestra organizujeme spoločnú akciu v prírode. V tomto roku to bude výstup na hrad Tematín. Na vrchol pôjdeme po modrej značke z obce Lúky. Odchod autami bude o 08,00 spred Zvonice a predpokladaný návrat okolo...

Vianočná spoveď

Spovedanie pred sviatkami – dekanát Hlohovec – farnosť Leopoldov (spovedacia skupina pred Váhom)   Advent Pôst deň miesto čas kto Pred 3. N Pred 5.N Sobota Madunice 09:30 – 11:30 Všetci     Sobota Šulekovo 14:30 – 17:30 Všetci 3. N 5.N Nedeľa Bučany...
A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.