Vianoce

Vianoce

Kresťanské VIANOCE, máme vás tak veľmi radi! Ste žiarivou radosťou detských očí, hrejivými chvíľami našich domovov. Ste pokojom a uzmierením našich duší, zomknutosťou rodín a ich pohodou. Ste priehrštím lásky našich darov, žičlivou dobroprajnosťou srdca krás. Pre...