Kresťanské VIANOCE,

máme vás tak veľmi radi!

Ste žiarivou radosťou detských očí,

hrejivými chvíľami našich domovov.

Ste pokojom a uzmierením našich duší,

zomknutosťou rodín a ich pohodou.

Ste priehrštím lásky našich darov,

žičlivou dobroprajnosťou srdca krás.

Pre Božie dieťa ste jej kolískou a atmosférou,

ktoré nech ustavične motivuje a žije v nás!

Milí priatelia, tento rok naživo nemôže zaznieť naša Vianočná variácia. Nestretneme sa a nezavinšujeme si ani na Štedrý večer ani na Božie narodenie. Mrzí nás prerušenie tradície, a tak sme sa rozhodli sprostredkovať Vám ju aspoň touto cestou. Veríme, že variácia a náš vinš sa dostanú ku všetkým Verešvaranom a možno i trocha ďalej. Ďakujeme, Vaši muzikanti