SVET ŤA IBA VYHLADUJE, NO BOH ŤA NASÝTI…

SVET ŤA IBA VYHLADUJE, NO BOH ŤA NASÝTI…

Ako sa správa vyhladovaný človek? Občas povieme: Som hladný, že by som to a to… väčšinou je to obrazné vyjadrenie. No veľký hlad je nepríjemný. Ukáž vyhladovanému peceň chleba… Nebude sa zháňať za nožom, aby si odrezal krajce. Doslova sa na chlieb vrhne a...