Ako sa správa vyhladovaný človek? Občas povieme: Som hladný, že by som to a to… väčšinou je to obrazné vyjadrenie. No veľký hlad je nepríjemný. Ukáž vyhladovanému peceň chleba… Nebude sa zháňať za nožom, aby si odrezal krajce. Doslova sa na chlieb vrhne a rukami bude kmásať kusy lahodného pokrmu a súkať do úst. Ježiš vyhladol. Bodaj by aj nie, keď dlho postil. Vzápätí mu diabol ukázal všetky kráľovstvá sveta so všetkými krásami a lákadlami… Ježiš bol vyhladovaný, no nevrhol sa na relatívnu krásu a dokonalosť pozemského sveta a nekmásal… Jemu aj tak patrí všetko. Pán nám chce poradiť, aby sme sa bezhlavo nevrhali do sveta s chladnými zábleskami krásy. Hladná duša potrebuje iný pokrm. Hladnú a ubolenú dušu zasýti iba trvalejší pokrm. Ježiš ukazuje na seba a hovorí o pravom chlebe, ktorý zostupuje z neba. Svet ťa iba vyhladuje, no Boh ťa nasýti.

pôst