Rimskokatolícky farský úrad v Červeníku pripravuje od 05. 06. do 11. 06. duchovno-poznávací zájazd

 

ČERVENÍK – ČESKÝ KRUMLOV (Južná Morava + Podyjí + Južné Čechy)

(Mikulov, Znojmo, národný park Podyjí-Thayaland, Rabaabs an der Taya /Rakúsko/, Nové Hrady /kláštor Božieho milosrdenstva/, Dobrá Voda /mariánske pútnické miesto v Južných Čechách, so Svätou bránou Božieho milosrdenstva/, Český Krumlov, Uherčice, Jaroměřice n/Rokytnou, Třebíč).

 

  1. deň 05. 06.

Odchod  o 10.00,  Znojmo- zámok, mesto, loretánska kaplnka, Ditrichsteinova hrobka, nocľah pri Znojme.

  1. deň 06. 06.

Znojmo, nocľah na Vranovskej priehade.

  1. deň 07. 06.

Zámok vo Vranove, Vranovská priehrada, Uherčice (opustený zámok- krásna architektúra), nocľah na Vranovskej priehrade.

  1. deň 08. 06.

Odchod  cez  Rakúsko (cesta cez Národný park Podyjí, s krátkou zastávkou v rakúskom malebnom mestečku Raabs an der Taye (hrad), poobede príchod do českého mestečka Nové Hrady (kláštor Božieho milosrdenstva, prehliadku  kostola sv. Petra a Pavla) návšteva mariánskeho pútnického kostolíka v Dobrej Vode (so svätou bránou Božieho milosrdenstva), nocľah  pri Českom Krumlove.

  1. deň 09. 06.

Český Krumlov, nocľah v Českom Krumlove.

  1. deň 10. 06.

Doobeda zastávka v Jindřichovom Hradci, večerná prechádzka Telčou, nocľah v Jaroměřiciach nad Rokytnou.

  1. deň 11. 06.

Doobed prehliadka barokového komplexu v Jaroměřiciach, naobed Trebíč (prekrásna románsko-gotická bazilika sv. Prokopa /chránená pamiatka UNESCO/), návrat cca o 21.00.

 

Cena je 285,- €

V cene je zahrnutá:

doprava, sprievodca, kňaz, 6 x nocľah, 5 x raňajky, 3 x večera, komplexné poistenie.

Ubytovanie  je  zabezpečené:

1) 2 x turistická ubytovňa, 2 a 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením.

2) 3 x hotel, 2, 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením.

1) 1 x penzión, 2, 3, 4 posteľová izby s vlastným sociálnym zariadením.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani kostolníčky v sakristii kostola v Červeníku, resp. na mobilnom čísle: 0915 999 002.

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.