ROZHODNITE O VAŠICH 2 (3) % Z DANE! 2 (3) % pre C.I.N. (cin – ako „puto“) = 2 (3) % pre farnosť Červeník

Ak chcete darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní na aktivity farnosti, môžete si vyzdvihnúť v sakristii tlačivá. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v sakristii alebo na fare. Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky www.ozcin.sk. Kto odpracoval 40 hodín dobrovoľníckej službe v roku 2017, môže darovať 3 %, ale musí priložiť potvrdenie, ktoré vám môžeme dať tiež.

Vyplnené „Vyhlásenie“ a vyplnené a potvrdené „Potvrdenie o zaplatení dane“, resp. aj „Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti“(pri poukázaní 3%) je potrebné doručiť na daňový úrad príslušný bydlisku (nie zamestnávateľovi) do 30.4.2018.

Aj v tomto roku podporíte letný tábor, opekačky, výlety, tvorivé dielne, dni hier, aktivity pre deti a mládež…

Podnikatelia (živnostníci a firmy) poukazujú podiel zaplatenej dane priamo vo svojom daňovom priznaní. Údaje, ktoré k tomu potrebujú sú tu:

Obchodné meno (Názov): C.I.N. (cin – ako “puto“)
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42400872
Sídlo: Mlynská 39, 92042 Červeník

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.