Jedinečný gospelový open-air festival európskeho formátu – Festival Lumen prináša do Trnavy špičku domácej a zahraničnej gospelovej hudobnej scény už viac ako 20 rokov.

Už v poradí 24. ročník jedinečného gospelového open-air festivalu – Festivalu Lumen sa uskutoční tradične na začiatku júna na Trojičnom námestí v Trnave, ktoré sa na chvíľu premení na festivalovú zónu.

Festival sa v posledných rokoch začal profilovať ako „city music festival“, ktorý sa snaží okrem kvalitného hudobného zážitku, ako pop, rock, dance, či funky, ponúknuť divákovi pestrý multižánrový sprievodný program prebiehajúci na viacerých miestach Trnavy, či už vo forme prednášok, workshopov, besied alebo tzv. XL zóny, ktorá bola novinkou minulého roka a svojim účastníkom prináša množstvo vystúpení a projektov.

Cieľom festivalu je aj ponúknuť ľuďom priestor na stretnutia sa s priateľmi, starými známymi, pri tónoch hudby inšpirovanej myšlienkami kresťanského posolstva a vytvoriť tak silnú rodinnú atmosféru, ktorá robí festival takým výnimočným.

Lístky do XL zóny, v ktorej organizátori ponúkajú bohatý sprievodný program, je možné zakúpiť online na stránke festivalu alebo od štvrtka 2.6.2016 v informačnom stánku festivalu na Trojičnom námestí v Trnave.

Festival-Lumen-2016-plagat

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.