Pozývame mladých vo veku od 15 rokov na už siedmy ročník
Oficiálneho plesu mládeže Trnavskej arcidiecézy

18. februára 2017
v Kultúrnom dome v Dvorníkoch

Začínať budeme slávnostnou sv. omšou o 18:00 hod
v miestnom farskom kostole.
Slávnostné otvorenie je o 19:30 hod

Vstup v spoločenskom oblečení.

*************************************************

Vstupenky si môžete rezervovať na stránke http://mladez.abu.sk/ples/#rezervacia-vstupeniek

Vstupenky v predaji od 1.decembra.

Cena vstupenky je 22€/osoba (pri zakúpení od 1.12. – 15.1., od 16.1. 25€/osoba) (V cene zahrnutý prípitok, večera, dezert, druhá večera, minerálka, káva/čaj)

*************************************************
Programom Vás bude sprevádzať a o zábavu sa postará DJ Marek.
VIAC INFO O PROGRAME ČOSKORO.

Tešíme sa na Vás!

ples

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.