Program On je živý 2017

Piatok

17:00 | Svätá omša

18:30 | Koncert: Lamačské chvály, Tomáš Surovec (svedectvo)

21:00 | Záverečná modlitba

 

Sobota

09:00 | Chvály

09:45 | Impulz k hlavnej téme – Max Kašparů

11:00 | Adorácia

11:30 | Svätá omša

12:30 | Obed

14:00 | Koktejl – Kresťan vo svete

15:00 | Music of Miro Jilo

15:30 | Workshopy

18:00 | Večera

19:30 | Večer milosrdenstva

 

Nedeľa

09:00 | Chvály

09:45 | Impulz k hlavnej téme – Max Kašparů

11:00 | Adorácia

11:30 | Svätá omša (celebruje Mons. Jozef Haľko)

12:30 | Záver stretnutia On je živý 2017

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.