Mons. Anton Adamkovič

Mons. Anton Adamkovič

BRATISLAVA/TRNAVA 24. mája 2017  ABÚ – Dnes v skorých ranných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka – kňaza Mons. Antona Adamkoviča. Zomrel v 89. roku života a v 65. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v pondelok 29. mája popoludní pri svätej omši v kostole v Červeníku a pri pohrebných obradoch na miestnom cintoríne, kde bude pochovaný.

 

Mons. Anton Adamkovič sa narodil 27. mája 1928 v Červeníku. Po maturite na gymnáziu v roku 1947 sa prihlásil na formáciu a štúdium do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 26. júna 1952. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora Mons. Ambróza Lazíka.
Po nástupe do pastorácie pôsobil od roku 1952 ako kaplán v Šuranoch. V tom istom roku nastúpil na takmer dvojročnú základnú vojenskú službu. V roku 1954 nastúpil na miesto kaplána vo farnosti Trnava – sv. Mikuláša. V rokoch 1961 – 1963 pôsobil ako kaplán v Topoľčanoch. V rokoch 1963 – 1971 bol farským administrátorom vo farnosti Hradište pod Vrátnom a v rokoch 1971 – 1990 pôsobil zasa ako farský administrátor v Doľanoch. V roku 1990 sa stal na jeden rok riaditeľom Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Od roku 1991 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2009 pôsobil ako farár farnosti Zeleneč pri Trnave. Od roku 2009 až do svojej smrti žil na odpočinku v Bratislave a zároveň pôsobil ešte ako výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava – Prievoz.
Mons. Anton Adamkovič v nemocnici Ružinov v Bratislave, v dnešnú stredu 24. mája 2017, zaopatrený sviatosťami odovzdal dušu svojmu Stvoriteľovi. Rozlúčka so zosnulým kňazom bude v pondelok 29. mája o 15:00 h pri svätej omši vo farskom Kostole Obetovania Panny Márie v Červeníku. Následne bude jeho telo uložené do hrobu na miestnom cintoríne, kde bude očakávať vzkriesenie.
A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.