UTOROK 18. NOVEMBRA 2014: 

BRATISLAVA 
– 7:30 – 9:00 Program so študentami fakulty (Teologická fakulta TU)
– 10:00 – 12:30 Možnosť osobnej poklony a návštevy skupín (Katedrála sv. Martina)
– 13:30 – 15:00 Svätá omša, pokolna krížu (Komunita Cenacolo)
– 16:30 – 20:00 Akatyst, sv. liturgia, katechéza a adorácia (Katedrála Povýšenia sv. Kríža)
– 21:00 – 0:00 Svätá omša, krížová cesta (Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum)

STREDA 19. NOVEMBRA 2014: 

BRATISLAVA 
– 7:30 – 9:00 Svätá omša a program pre cirkevnú školu (Kostol sv. Františka)
– 10:00 – 15:00 Možnosť osobnej poklony a návštevy skupín (Katedrála sv. Martina)
– 16:00 – 18:00 Program spojený s krížom a ikonou (Kostol Panny Márie Pomocnice – Miletička)
– 19:30 – 21:30 Svätá omša s otcom arcibiskupom, svedectvá, modlitba, poklona (Františkánsky kostol)

ŠTVRTOK 20. NOVEMBRA 2014: 

TRNAVA 
– 09:30 – 21:30 Program v rámci Trnavskej novény – sväté omše, ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu (Bazilika sv. Mikuláša / Námestie sv. Mikuláša) 
– 20:00 Večerný mládežnícky program (Bazilika sv. Mikuláša / Námestie sv. Mikuláša) 

PIATOK 21. NOVEMBRA 2014: 

NITRA 
– 06:30 – 22:00 Sväté omše, krížová cesta, prednášky, svedectvá (Farnosť sv. Gorazda, farský kostol) 
– 22:00 – 06:00 Celonočná adorácia  (Farnosť sv. Gorazda, farský kostol) 

viac info na www.svetovednimladeze.sk

sdm16

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.