Krsty

18

8 dievčat

   

10 chlapcov

   
         
1. sv. prijímanie

20 detí

     
         
Birmovanci

0

     
         
Sobáše

11

     
         
Pohreby

23 z toho 10 nezaopatrených

13 žien

   

10 mužov

   
         
Počet sv.omší v týždni

10

Červeník 8:

nedeľa 2

všedné dni 6

Ratkovce 2:

nedeľa 1

všedné dni 1

         
Počet podaných sv. prijímaní

cca 35 000

     
         
Počet detí prihlásených na náboženstvo

123 zo 138 detí v škole

   

 

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.