Ako sa správa vyhladovaný človek? Občas povieme: Som hladný, že by som to a to… väčšinou je to obrazné vyjadrenie. No veľký hlad je nepríjemný. Ukáž vyhladovanému peceň chleba… Nebude sa zháňať za nožom, aby si odrezal krajce. Doslova sa na chlieb vrhne a rukami bude kmásať kusy lahodného pokrmu a súkať do úst. Ježiš vyhladol. Bodaj by aj nie, keď dlho postil. Vzápätí mu diabol ukázal všetky kráľovstvá sveta so všetkými krásami a lákadlami… Ježiš bol vyhladovaný, no nevrhol sa na relatívnu krásu a dokonalosť pozemského sveta a nekmásal… Jemu aj tak patrí všetko. Pán nám chce poradiť, aby sme sa bezhlavo nevrhali do sveta s chladnými zábleskami krásy. Hladná duša potrebuje iný pokrm. Hladnú a ubolenú dušu zasýti iba trvalejší pokrm. Ježiš ukazuje na seba a hovorí o pravom chlebe, ktorý zostupuje z neba. Svet ťa iba vyhladuje, no Boh ťa nasýti.

pôst

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.