Naša vášeň z jazdy na bicykli je stále živá a neutíchajúca. O to viac živšia je v tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, kedy máme príležitosť nanovo spoznávať Božie srdce a učiť sa byť „Milosrdní ako Otec“ (Lk 6, 36)

Radi by sme Vás pozvali na cyklopúť na Svetové dni mládeže. Spolu s Vami chceme prechádzať mnohými mestami a dedinami, vnímať a objavovať ich krásu a jedinečnosť, a to na viac než tristokilometrovej dobrodružnej trase.

Povzbudzujeme Vás k bike tréningom, k odvahe naštartovať telo, i zapojiť nového ducha, aby ste tak spolu s nami prežili výnimočné zážitky vo výnimočnom čase – v čase Svätého roku milosrdenstva. Viac info na www.sdmkrakov.ozcin.sk

cyklotura

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.