HLOHOVEC/TRNAVA 9. júna 2017  – Dnes v ranných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka – kňaza Petra Kučeru. Zomrel vo veku 68 rokov života a 43 rokov kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v utorok 13. júna popoludní o 14:30 h pri zádušnej svätej omši vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci a pri pohrebných obradoch o 16:00 h na miestnom cintoríne, kde bude pochovaný.

Peter Kučera sa narodil 25. augusta 1948 v Hlohovci. Po maturite na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v roku 1966 začal pracovať v civilnom zamestnaní. O rok neskôr nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu. V roku 1969 sa prihlásil na formáciu a štúdium do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave dňa 9. júna 1974. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Júliusa Gábriša.
Po nástupe do pastorácie pôsobil od roku 1974 ako kaplán v trnavskom Kostole sv. Jakuba. V roku 1975 nastúpil na miesto kaplána vo farnosti Krakovany, neskôr Šahy, Galanta a Stupava. V rokoch 1978 – 1980 bol kaplánom v Zlatých Moravciach. V rokoch 1980 – 1981 pôsobil ako prefekt Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 1981 sa stal farským administrátorom v Krškanoch. Ako farár pôsobil v Seredi v rokoch 1990 – 1994. Potom sa stal farárom v Brodskom, kde pôsobil do roku 1998. Následne sa stala jeho pôsobiskom farnosť Drahovce, kde zotrval desať rokov. V rokoch 1999 – 2008 vykonával zároveň úrad školského dekana Piešťanského dekanátu. V rokoch 2008 – 2011 bol farárom v Červeníku. Po zdravotných komplikáciách pôsobil v rokoch 2011 – 2012 ako výpomocný duchovný v Hlohovci. Od roku 2012 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2016 pôsobil ako farár farnosti Horné Zelenice. Od roku 2016 až do svojej smrti žil na odpočinku v Hlohovci a zároveň tam pôsobil ešte ako výpomocný duchovný.
abu.sk
A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.