Tento rok sa ma výnimočne dotýka jedno svedectvo Zmŕtvychvstania, ktoré kričí až do dnešných dní.

Keď Ježiš slávnostne vchádzal do Jeruzalema, Ježiš povedal o svojich učeníkoch “ … Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.” (Lk 19,40)

A ja som si uvedomil, že jeden kameň kričí celú históriu kresťanstva… Odvalený kameň na Kristovom hrobe… Keď apoštoli mlčali a boli ukrytí, tento kameň kričal a vydáva svedectvo dodnes.

A tak nám vyprosujem od prázdneho hrobu a odvaleného kameňa milosť zmŕtvychvstania našich životov, aby vzkriesený Ježiš žil v našich životoch a už nikdy žiaden kameň nemusel kričať miesto nás.

                                                        Brat Matej

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.