Rimskokatolícky farský úrad v Červeníku pripravuje od 05. 06. do 11. 06. duchovno-poznávací zájazd

 

ČERVENÍK – ČESKÝ KRUMLOV (Južná Morava + Podyjí + Južné Čechy)

(Mikulov, Znojmo, národný park Podyjí-Thayaland, Rabaabs an der Taya /Rakúsko/, Nové Hrady /kláštor Božieho milosrdenstva/, Dobrá Voda /mariánske pútnické miesto v Južných Čechách, so Svätou bránou Božieho milosrdenstva/, Český Krumlov, Uherčice, Jaroměřice n/Rokytnou, Třebíč).

 

  1. deň 05. 06.

Odchod  o 10.00,  Znojmo- zámok, mesto, loretánska kaplnka, Ditrichsteinova hrobka, nocľah pri Znojme.

  1. deň 06. 06.

Znojmo, nocľah na Vranovskej priehade.

  1. deň 07. 06.

Zámok vo Vranove, Vranovská priehrada, Uherčice (opustený zámok- krásna architektúra), nocľah na Vranovskej priehrade.

  1. deň 08. 06.

Odchod  cez  Rakúsko (cesta cez Národný park Podyjí, s krátkou zastávkou v rakúskom malebnom mestečku Raabs an der Taye (hrad), poobede príchod do českého mestečka Nové Hrady (kláštor Božieho milosrdenstva, prehliadku  kostola sv. Petra a Pavla) návšteva mariánskeho pútnického kostolíka v Dobrej Vode (so svätou bránou Božieho milosrdenstva), nocľah  pri Českom Krumlove.

  1. deň 09. 06.

Český Krumlov, nocľah v Českom Krumlove.

  1. deň 10. 06.

Doobeda zastávka v Jindřichovom Hradci, večerná prechádzka Telčou, nocľah v Jaroměřiciach nad Rokytnou.

  1. deň 11. 06.

Doobed prehliadka barokového komplexu v Jaroměřiciach, naobed Trebíč (prekrásna románsko-gotická bazilika sv. Prokopa /chránená pamiatka UNESCO/), návrat cca o 21.00.

 

Cena je 285,- €

V cene je zahrnutá:

doprava, sprievodca, kňaz, 6 x nocľah, 5 x raňajky, 3 x večera, komplexné poistenie.

Ubytovanie  je  zabezpečené:

1) 2 x turistická ubytovňa, 2 a 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením.

2) 3 x hotel, 2, 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením.

1) 1 x penzión, 2, 3, 4 posteľová izby s vlastným sociálnym zariadením.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani kostolníčky v sakristii kostola v Červeníku, resp. na mobilnom čísle: 0915 999 002.