Ak chcete pomôcť, možno pre vás obyčajnou, nepotrebnou, všednou hračkou, ale pre deti z detských domovov bude pekná a budú mať z nej radosť. Keď máte takúto hračku doma a chcete ju venovať deťom, prosím doneste ju do sakristie farského kostola v Červeníku do 13.2.2013.