ROZHODNITE O VAŠICH 2 (3) % Z DANE! 2 (3) % pre C.I.N. (cin – ako “puto”) = 2 (3) % pre farnosť Červeník

Ak chcete darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní na aktivity farnosti, môžete si vyzdvihnúť v sakristii tlačivá. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v sakristii alebo na fare. Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky www.ozcin.sk. Kto odpracoval 40 hodín dobrovoľníckej službe v roku 2017, môže darovať 3 %, ale musí priložiť potvrdenie, ktoré vám môžeme dať tiež.

Vyplnené “Vyhlásenie” a vyplnené a potvrdené “Potvrdenie o zaplatení dane”, resp. aj “Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti”(pri poukázaní 3%) je potrebné doručiť na daňový úrad príslušný bydlisku (nie zamestnávateľovi) do 30.4.2018.

Aj v tomto roku podporíte letný tábor, opekačky, výlety, tvorivé dielne, dni hier, aktivity pre deti a mládež…

Podnikatelia (živnostníci a firmy) poukazujú podiel zaplatenej dane priamo vo svojom daňovom priznaní. Údaje, ktoré k tomu potrebujú sú tu:

Obchodné meno (Názov): C.I.N. (cin – ako ”puto”)
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42400872
Sídlo: Mlynská 39, 92042 Červeník