Vatikán 23. februára (RV) – Dezinformáciám a klebetám v súvislosti so súčasnými udalosťami vo Vatikáne sa vo svojom editoriáli pre Vatikánsky rozhlas s názvom Čas pokánia venuje jeho riaditeľ P. Federico Lombardi. Prinášame ho v plnom znení.

Putovanie Cirkvi v posledných týždňoch pontifikátu pápeža Benedikta XVI. až po voľbu nového, cez „Sede vacante“ a Konkláve, je dosť náročné, nakoľko ide o novú situáciu. Nemusíme – a tešíme sa z toho – smútiť nad smrťou milovaného pápeža, ale neušetrila nás ďalšia skúška: znásobenie sa rozličných tlakov a pochybných úvah, vzdialených od ducha, v akom by Cirkev chcela prežívať obdobie očakávania a prípravy.

Nechýbajú veru ani takí, ktorí hľadajú spôsob ako využiť chvíľu prekvapenia a zmätok, aby mohli zdiskreditovať Cirkev a jej vedenie, využijúc starodávne praktiky, akými sú klebety, dezinformácie, ako aj ohovárania, alebo vytvárajú neprijateľný nátlak s cieľom podmieniť realizáciu povinnosti voľby zo strany jedného alebo druhého člena Kardinálskeho kolégia, prezentujúc ho ako nevhodného z toho alebo onoho dôvodu.

Vo väčšine prípadov, ten, kto sa stavia do úlohy sudcu, vynášajúc vážne morálne súdy, nemá v skutočnosti žiadnu autoritu na to, aby tak konal. Kto nosí v hlave iba peniaze, sex a moc a je zvyknutý merať rovnakým metrom rozličné skutočnosti, nie je schopný vidieť nič iné ani v Cirkvi, pretože jeho pohľad nevie smerovať do výšky či vidieť hĺbku, aby pochopil duchovnú dimenziu a motiváciu skutočnosti. Takýmto spôsobom sa následne vytvára hlboko nespravodlivý opis Cirkvi a mnohých jej členov.

Avšak to, čo nezmení postoj veriacich a nedotkne sa viery je nádej, s akou hľadia na Pána, ktorý prisľúbil, že bude sprevádzať svoju Cirkev. Chceme – tak, ako tomu učí Tradícia a cirkevný zákon – aby tento čas bol úprimnou reflexiou o duchovných očakávaniach sveta a o vernosti Cirkvi evanjeliu. Nech je časom modlitby s pomocou Ducha, blízkosti Kardinálskemu kolégiu, ktoré sa zíde, aby vykonalo službu rozlišovania a voľby, ku ktorej je povolané a kvôli ktorej principiálne existuje.Na tejto ceste nás sprevádza príklad a duchovná poctivosť pápeža Benedikta XVI., ktorý chcel na začiatku pôstneho obdobia vložiť do modlitby túto poslednú etapu svojho pontifikátu. Cesta pokánia a obrátenia vedie k veľkonočnej radosti. Takto ju prežívame a budeme prežívať: v obrátení a nádeji.