Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha veriacim a kňazom TT arcidiecézy k zákazu konania verejných svätých omší v dňoch 10. 03 -23. 03. 2020

 

V súvislosti s rozhodnutím predsedu vlády SR (10. marca 2020), v súvislosti so  stanoviskom KBS k zákazu slávenia verejných bohoslužieb (10. marca 2020) a aj na základe dnešného zdôvodnenia zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11. marca 2020), ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, odporúčam do pozor­nosti veriacim Trnavskej arcidiecézy nasledujúce inštrukcie.

Pozývam veriacich, nakoľko je možnosť ponechať otvorené kostoly na osobnú modlitbu, aby ich aj v období zákazu slávenia verejných sv. omší od 10. 03. do 23. 03. 2020 jednotlivo navštevovali a prosili Dobrotivého Boha a našu Nebeskú Matku Pannu Máriu o zdravie, pomoc a ochranu pre Slovensko.

Vnímam túžbu veriacich po účasti na sv. omšiach a aj ja túžim po dni, kedy sa budeme môcť vrátiť k verejnému spoločnému sláveniu Eucharistie. Teraz však spolu rešpektujeme prijaté opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva. Pripomínam, že za súčasných mimoriadnych okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach a to aj v nedeľu.

Kňazom odporúčam, aby nechali kostoly otvorené aspoň v niektorých hodinách dňa /najlepšie aj v časoch obvyklého slávenia sv. omší/ pre osobnú adoráciu. Odporúčam i vysta­venie Sviatosti oltárnej. Tento čas môže kňaz využiť na modlitbu, ale i celebrovanie súkrom­nej svätej omše, napr. i na úmysel podľa plánovaného rozpisu, na základe zdôvodnenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11. marca 2020.

Úmysly sv. omší prijaté na konkrétny deň je potrebné odslúžiť v ten deň počas súk­romnej sv. omše kňaza. Časy súkromných sv. omší sa nevyhlasujú.

Pozývam vás k sledovaniu priamych prenosov sv. omší cez vysielanie TV LUX a Rádio LUMEN.

TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 07:00 h, 12:00 h, 19:00 h  SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 15. 03. a  22. 03. 2020 – 10:30 h, 18:00 h

Sv. omša aj online na www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a na youtubovom kanáli TV LUX.

Rádio LUMEN:

DENNE o 08:30 h a o 18:00 h.

 

Vysluhovanie sviatostí nie je možné zanedbať ani v období zákazu slávenia ve­rejných sv. omší od 10. marca do 23. marca 2020, ale majú sa udeľovať v súlade s nate­raz platnými nariadeniami.

 

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a ak je to možné, aj bez väčšieho počtu účastníkov.

 

Pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade.

 

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa vytvárali dlhé rady veriacich, ktorí čakajú na sv. spoveď.

Sviatosť pomazania chorých nech kňazi vysluhujú v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade duchovnej služby nakazenému v nemocnici alebo v domácnosti je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prv­kami.

 

Na záver Vás všetkých povzbudzujem k pevnej viere, aby sme si spomenuli na našu históriu, kde nás naša Trnavská Panna Mária viac krát zachránila a uvedomme si, že kostol nie je mies­tom nákazy ale spásy.

 

V Trnave, 11. marca 2020

Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup