Pozývame mladých vo veku od 15 rokov na už siedmy ročník
Oficiálneho plesu mládeže Trnavskej arcidiecézy

18. februára 2017
v Kultúrnom dome v Dvorníkoch

Začínať budeme slávnostnou sv. omšou o 18:00 hod
v miestnom farskom kostole.
Slávnostné otvorenie je o 19:30 hod

Vstup v spoločenskom oblečení.

*************************************************

Vstupenky si môžete rezervovať na stránke http://mladez.abu.sk/ples/#rezervacia-vstupeniek

Vstupenky v predaji od 1.decembra.

Cena vstupenky je 22€/osoba (pri zakúpení od 1.12. – 15.1., od 16.1. 25€/osoba) (V cene zahrnutý prípitok, večera, dezert, druhá večera, minerálka, káva/čaj)

*************************************************
Programom Vás bude sprevádzať a o zábavu sa postará DJ Marek.
VIAC INFO O PROGRAME ČOSKORO.

Tešíme sa na Vás!

ples