Dňa 25.5.2020 sa náš brat Matej dožíva krásneho životného jubilea. V nedeľu, pri sv. omšiach, sme spolu ďakovali Pánu Bohu za prežitých 70 rokov jeho života .

Milý brat Matej, aj touto cestou, z príležitosti Vášho životného jubilea, Vám chceme prejaviť svoju vďačnosť, povedať
Vám, že Vás máme radi a vyprosujeme Vám dobré zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie.
AD MULTOS ANNOS!  
Vaši farníci