http://www.nockostolov.sk/index.php?pg=aktuality&id=288

Chrám. V našej dedine je neprehliadnuteľný. Zvykli sme si naň. Na jeho majestátnosť. Výšku veže. Spev zvonov. Niektorí do neho chodia, iní chodia okolo neho…, ale vnímajú ho všetci. Prečo o ňom píšem? Náš chrám mal svoj sviatok. Slávnostne pristrojený v podvečer 1. júna 2012 otvoril svoju bránu všetkým ľuďom dobrej vôle… Zapojil sa do európskeho projektu NOC KOSTOLOV.
O čom to môže byť? Otázka prebúdzala zvedavosť. V noci je všetko iné… Človek i veci….
Iste i výpoveď chrámu bude akási iná…
Nemýlili sme sa… Noc kostolov v našom farskom Kostolíku obetovania Panny Márie v Červeníku svojou hĺbkou natrvalo zanechala svoju stopu v našich dušiach.
Ponúkame reakcie niektorých zainteresovaných:
„Bolo to nádherné. Zažil som Božiu prítomnosť tak akosi inak… Vznikla zvláštna a krásna atmosféra bratstva medzi všetkými prítomnými. Aspoň tak sa mi to javilo. Možno by to mohol byť začiatok ešte krajších vzťahov medzi nami… Kto vie?“
„Iste za celou prípravou a programom je treba vidieť veľa skrytej námahy, ale stálo to za to. Boli sme prekvapení reakciami tých, ktorých sme oslovili. Toľká radosť a ochota pomôcť nás až zaskočila…“
„Náš program, tak ako i v mnohých iných kostoloch, začínal hlaholom zvonov. Opona sa otvorila… Nielen opona na dverách nášho kostola v podobe veľkého bieleho závesu, ale i opona našich sŕdc… Plní nadšenia a očakávania sme všetci spoločne postupne vstupovali do kostola… Vysvieteným chrámom zazneli melódie v podaní našej krojovanej dychovej hudby ,,Verešvaranka“. Zakrátko na to sme si mohli vypočuť myšlienky nášho brata Mateja, na tému Nie je dom ako dom. Snažil sa nám vysvetliť symboliku vnútornej i vonkajšej architektúry katolíckeho kostola.“
„Akcia bola 1. júna. Keďže je tento deň dňom všetkých detí, zapojili sme i naše deti do programu. A tak sme si mohli „vychutnať“ v podaní ich nežných a jemných hláskov za hrsť folklórnych melódií. Následne na to nasledovalo bábkové divadlo Tajomstvo soľnej ruže. Deti priam hltali posolstvo príbehu. Po skončení tohto vystúpenia bol každý účastník obdarovaný. Dostal do rúk malé vrecúško so soľou, ktoré má pripomínať, že ako jedlo bez soli nemá tú správnu chuť, tak ani život bez Boha… Aj jemu niečo podstatné chýba…“
„Zaujala i miešaná spevácka skupina PO LETE. V jej podaní – v podaní našich „tetušiek a ujov” a mnohých prítomných – sa múrmi nášho kostolíka ozývali nezabudnuteľné melódie. Známe chrámové pesničky nás dostali „do varu“ a tak sme sa všetci spolu rozospievali.“
„Privítal som kvalitnú a kvalifikovanú historickú prednášku Doc. PhDr. Juraja Hladkého, PhD. Zaujal ma svojim „pohľadom späť“. Verím, že formou svojej prednášky nám všetkým pútavo priblížil dejiny nášho chrámu.“
„Aby to nebolo len o počúvaní, ale aj o zapojení všetkých, čo boli prítomní, rozhodli sme sa spoločne – starí i mladí – objať náš chrám. Veď je to miesto zrodu našej lásky. Miesto našej jednoty. Ohnisko nie temnej noci, ale ohnisko nášho svetla.“
„Po tejto malej aktivite sme si vypočuli zamyslenie o chlebe v našom živote: Chlieb ako každodenná modlitba. Chlieb ako potravina. Chlieb v podobe hostie, ktorý sa používa pri slúžení sv. omše a stáva sa pre nás duchovným pokrmom.“
„Áno, uvažovali sme nad témou Chlieb a MY. Bol to nádherný symbol!
V hĺbke tohto zamyslenia sme sa potom stíšili a ponorili do ticha Eucharistickej adorácie.“
„Ticho vystriedalo vystúpenie skupiny Heskovci + vokálno-inštrumentálneho zoskupenia Mladí huslisti a hviezdičky. V ich podaní sme si vypočuli krátke pásmo hudby a slova.“
„Mňa okrem iného oslovili ešte aj naše herecké talenty, ktoré predviedli v zdramatizovanom čítaní stať O líške z Exupéryho Malého princa.“
„Náš niekoľkohodinový program noc kostolov nemohol byť ukončený dôstojnejšie, krajšie a správnejšie, ako svätou omšou. Prežité dojmy však z celého večera v nás znejú do dnes.“
„Je chvályhodné, že počas Noci kostolov okrem programu v kostole súčasne prebiehali aj iné atraktívne paralelné aktivity: napr. obhliadka veže, výstava šúpoliek, alebo výstava fotografií Tušenie svetla. Tá ostatná nás viedla k vnútornej citlivosti na SVETLO. Ako ho pociťujeme? Niekedy je skryté. Ono je, ale ho nevidíme. A vtedy vnímame svet čiernobielo a hmlisto. „Zlom“ nastáva až vstupom (či rozpoznaním?) Kristovho kríža „na scénu“. Až Láska hovoriaca z kríža mení náš pohľad. Náš pohľad začína „sfarebnievať“ a my sme schopní vidieť krásu a silu svetla v rôznych podobách…“

Všetko na slávu Božiu, jasaj celá Zem. Hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu…

Terezka Sobotová