Svätý Otec František rozhodol o udelení možnosti získania odpustkov pre tých, čo sa priamo alebo prostredníctvom médií zúčastnia Svetových dní mládeže (SDM) 22. – 29. augusta 2013 v brazílskom Riu de Janeiro. Príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpisom hlavného penitenciára kardinála Manuela Monteira de Castro bol zverejnený 9. júla vo Vatikáne. Odpustky sa viažu na zvyčajné podmienky, ktorými sú spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysly Svätého Otca. Možno ich získať počas trvania SDM raz denne pri účasti na duchovnom programe v Riu. Získanie úplných odpustkov sa umožňuje aj tým, ktorí sa nebudú môcť priamo zúčastniť osláv SDM, ale budú ich nábožne sledovať prostredníctvom médií. Napokon čiastočné odpustky podľa dekrétu môže získať každý, kto sa kedykoľvek počas trvania SDM stíši v modlitbe s prosbou o upevnenie mladých vo viere a svätosti života a pomodlí sa oficiálnu modlitbu SDM spolu so vzývaním Panny Márie z Aparecidy, patrónky Brazílie, či iných nebeských patrónov stretnutia v Riu. Dekrét Apoštolskej penitenciárie hovorí o SDM aj s dôrazom na kontext Roku viery.