Program On je živý 2017

Piatok

17:00 | Svätá omša

18:30 | Koncert: Lamačské chvály, Tomáš Surovec (svedectvo)

21:00 | Záverečná modlitba

 

Sobota

09:00 | Chvály

09:45 | Impulz k hlavnej téme – Max Kašparů

11:00 | Adorácia

11:30 | Svätá omša

12:30 | Obed

14:00 | Koktejl – Kresťan vo svete

15:00 | Music of Miro Jilo

15:30 | Workshopy

18:00 | Večera

19:30 | Večer milosrdenstva

 

Nedeľa

09:00 | Chvály

09:45 | Impulz k hlavnej téme – Max Kašparů

11:00 | Adorácia

11:30 | Svätá omša (celebruje Mons. Jozef Haľko)

12:30 | Záver stretnutia On je živý 2017