Mons. Anton Adamkovič

Mons. Anton Adamkovič

BRATISLAVA/TRNAVA 24. mája 2017  ABÚ – Dnes v skorých ranných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka – kňaza Mons. Antona Adamkoviča. Zomrel v 89. roku života a v 65. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v pondelok 29. mája popoludní pri svätej omši v kostole v Červeníku a pri pohrebných obradoch na miestnom cintoríne, kde bude pochovaný.

 

Mons. Anton Adamkovič sa narodil 27. mája 1928 v Červeníku. Po maturite na gymnáziu v roku 1947 sa prihlásil na formáciu a štúdium do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 26. júna 1952. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora Mons. Ambróza Lazíka.
Po nástupe do pastorácie pôsobil od roku 1952 ako kaplán v Šuranoch. V tom istom roku nastúpil na takmer dvojročnú základnú vojenskú službu. V roku 1954 nastúpil na miesto kaplána vo farnosti Trnava – sv. Mikuláša. V rokoch 1961 – 1963 pôsobil ako kaplán v Topoľčanoch. V rokoch 1963 – 1971 bol farským administrátorom vo farnosti Hradište pod Vrátnom a v rokoch 1971 – 1990 pôsobil zasa ako farský administrátor v Doľanoch. V roku 1990 sa stal na jeden rok riaditeľom Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Od roku 1991 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2009 pôsobil ako farár farnosti Zeleneč pri Trnave. Od roku 2009 až do svojej smrti žil na odpočinku v Bratislave a zároveň pôsobil ešte ako výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava – Prievoz.
Mons. Anton Adamkovič v nemocnici Ružinov v Bratislave, v dnešnú stredu 24. mája 2017, zaopatrený sviatosťami odovzdal dušu svojmu Stvoriteľovi. Rozlúčka so zosnulým kňazom bude v pondelok 29. mája o 15:00 h pri svätej omši vo farskom Kostole Obetovania Panny Márie v Červeníku. Následne bude jeho telo uložené do hrobu na miestnom cintoríne, kde bude očakávať vzkriesenie.