UTOROK 18. NOVEMBRA 2014: 

BRATISLAVA 
– 7:30 – 9:00 Program so študentami fakulty (Teologická fakulta TU)
– 10:00 – 12:30 Možnosť osobnej poklony a návštevy skupín (Katedrála sv. Martina)
– 13:30 – 15:00 Svätá omša, pokolna krížu (Komunita Cenacolo)
– 16:30 – 20:00 Akatyst, sv. liturgia, katechéza a adorácia (Katedrála Povýšenia sv. Kríža)
– 21:00 – 0:00 Svätá omša, krížová cesta (Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum)

STREDA 19. NOVEMBRA 2014: 

BRATISLAVA 
– 7:30 – 9:00 Svätá omša a program pre cirkevnú školu (Kostol sv. Františka)
– 10:00 – 15:00 Možnosť osobnej poklony a návštevy skupín (Katedrála sv. Martina)
– 16:00 – 18:00 Program spojený s krížom a ikonou (Kostol Panny Márie Pomocnice – Miletička)
– 19:30 – 21:30 Svätá omša s otcom arcibiskupom, svedectvá, modlitba, poklona (Františkánsky kostol)

ŠTVRTOK 20. NOVEMBRA 2014: 

TRNAVA 
– 09:30 – 21:30 Program v rámci Trnavskej novény – sväté omše, ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu (Bazilika sv. Mikuláša / Námestie sv. Mikuláša) 
– 20:00 Večerný mládežnícky program (Bazilika sv. Mikuláša / Námestie sv. Mikuláša) 

PIATOK 21. NOVEMBRA 2014: 

NITRA 
– 06:30 – 22:00 Sväté omše, krížová cesta, prednášky, svedectvá (Farnosť sv. Gorazda, farský kostol) 
– 22:00 – 06:00 Celonočná adorácia  (Farnosť sv. Gorazda, farský kostol) 

viac info na www.svetovednimladeze.sk

sdm16