Krsty

18

8 dievčat

   

10 chlapcov

   
         
1. sv. prijímanie

20 detí

     
         
Birmovanci

0

     
         
Sobáše

11

     
         
Pohreby

23 z toho 10 nezaopatrených

13 žien

   

10 mužov

   
         
Počet sv.omší v týždni

10

Červeník 8:

nedeľa 2

všedné dni 6

Ratkovce 2:

nedeľa 1

všedné dni 1

         
Počet podaných sv. prijímaní

cca 35 000

     
         
Počet detí prihlásených na náboženstvo

123 zo 138 detí v škole