HLOHOVEC/TRNAVA 9. júna 2017  – Dnes v ranných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka – kňaza Petra Kučeru. Zomrel vo veku 68 rokov života a 43 rokov kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v utorok 13. júna popoludní o 14:30 h pri zádušnej svätej omši vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci a pri pohrebných obradoch o 16:00 h na miestnom cintoríne, kde bude pochovaný.

Peter Kučera sa narodil 25. augusta 1948 v Hlohovci. Po maturite na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v roku 1966 začal pracovať v civilnom zamestnaní. O rok neskôr nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu. V roku 1969 sa prihlásil na formáciu a štúdium do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave dňa 9. júna 1974. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Júliusa Gábriša.
Po nástupe do pastorácie pôsobil od roku 1974 ako kaplán v trnavskom Kostole sv. Jakuba. V roku 1975 nastúpil na miesto kaplána vo farnosti Krakovany, neskôr Šahy, Galanta a Stupava. V rokoch 1978 – 1980 bol kaplánom v Zlatých Moravciach. V rokoch 1980 – 1981 pôsobil ako prefekt Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 1981 sa stal farským administrátorom v Krškanoch. Ako farár pôsobil v Seredi v rokoch 1990 – 1994. Potom sa stal farárom v Brodskom, kde pôsobil do roku 1998. Následne sa stala jeho pôsobiskom farnosť Drahovce, kde zotrval desať rokov. V rokoch 1999 – 2008 vykonával zároveň úrad školského dekana Piešťanského dekanátu. V rokoch 2008 – 2011 bol farárom v Červeníku. Po zdravotných komplikáciách pôsobil v rokoch 2011 – 2012 ako výpomocný duchovný v Hlohovci. Od roku 2012 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2016 pôsobil ako farár farnosti Horné Zelenice. Od roku 2016 až do svojej smrti žil na odpočinku v Hlohovci a zároveň tam pôsobil ešte ako výpomocný duchovný.
abu.sk