Tento rok sa ma výnimočne dotýka jedno svedectvo Zmŕtvychvstania, ktoré kričí až do dnešných dní.

Keď Ježiš slávnostne vchádzal do Jeruzalema, Ježiš povedal o svojich učeníkoch “ … Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.” (Lk 19,40)

A ja som si uvedomil, že jeden kameň kričí celú históriu kresťanstva… Odvalený kameň na Kristovom hrobe… Keď apoštoli mlčali a boli ukrytí, tento kameň kričal a vydáva svedectvo dodnes.

A tak nám vyprosujem od prázdneho hrobu a odvaleného kameňa milosť zmŕtvychvstania našich životov, aby vzkriesený Ježiš žil v našich životoch a už nikdy žiaden kameň nemusel kričať miesto nás.

                                                        Brat Matej