SPOVEDANIE K VIANOCIAM 2012

SOBOTA 

15.12. 2012

MADUNICE 

09,00 – 11,30 

Dp. A. Gubala, M. Kýška, J. Sudor

ŠULEKOVO 14,30 – 17,30 

Dp. T. Sloboda, J. Holko, P. Valent, J. Gábriš, J. Bašo

 

NEDEĽA

16.12. 2012

 

BUČANY

 

13,30 – 15,30

Dp. T. Sloboda, J. Holko, P. Valent, J. Gábriš, J. Bašo, A. Gubala, M. Kýška, J. Sudor

 

UTOROK

18.12. 2012

 

RATKOVCE

 

14,30 – 17,30

Dp. T. Sloboda, J. Bašo, M. Kýška

 

ŽLKOVCE 14,30 – 17,30 

Dp. J. Holko, P. Valent, J. Gábriš, J. Sudor

 

ŠTVRTOK

20.12. 2012

 

ČERVENÍK

 

09,00 – 12,00

14,30 – 17,30

Dp. T. Sloboda, J. Holko, P. Valent, J. Gábriš, J. Bašo, A. Gubala, M. Kýška, J. Sudor

 

PIATOK

21. 12. 2012

 

TRAKOVICE

 

15,00 – 17,00

Dp. T. Sloboda, J. Holko, P. Valent, J. Gábriš, J. Bašo, A. Gubala, M. Kýška, J. Sudor

 

SOBOTA

22. 12. 2012

 

LEOPOLDOV

 

10,00 – 12,00

14,00 – 17,30

Dp. T. Sloboda, J. Holko, P. Valent, J. Gábriš, J. Bašo, A. Gubala, M. Kýška, J. Sudor

 

NEDEĽA

23. 12. 2012

 

MALŽENICE

 

14,00 – 17,00

Dp. T. Sloboda, J. Holko, P. Valent, J. Gábriš, J. Bašo, A. Gubala, M. Kýška, J. Sudor