Dnešným dňom sa začalo náš dlho očakávaný tábor. Naložili sme batožinu a šup na druhé nástupište. Cesta vlakom bola pekná. Pekná v tom, že deti mali naozaj radosť z cesty vlakom. S malým oneskoreným, ale predsa sme „huráá“ prišli do Vsetína. Polhodinový čas, ktorý sme mali sme využili na občerstvenie nášho tela. Najdobrodružnejšia bola hlavne cesta „karlovskou strelou“. Neobyčajná bola v tom, že celý vozeň tohto motoráčika sme mali len pre seba. To nám umožnilo veselú náladu, kde sme spieval. Deti mali naozaj radosť z priestoru vo vlaku. Po hlučných 50 minútach sme dorazili do cieľa o 17 hod. nasledovalo ubytovanie, rozdelenie izieb a o 18:45 nás čakali chutné paštékové chlebíky so zeleninou. Náš zoznamovací večerný program začal po večeri, kde sme sa rozdelili do skupín, rozdelili si úlohy, zoznámili sa a zvolili si parlament. Zoznamovanie prebiehalo netradične. Tu zrazu koloval toaletný papier. Čo sa deje? „Koho preháňa?“ Každý si odtrhol toľko, koľko uznal za vhodné, tváriac sa nechápavo. Koľko mal každý toaletného, koľko si odtrhol, toľko musel o sebe povedať. 22:00 dobrú noc!

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.