Prihláška do tábora

KLIKNÚŤ TU >>>> Prihláška do tábora  <<<<

Poplatok môžete uhradiť aj na č.ú. 2918631630/1100. Do správy uveďte prosím meno dieťaťa.

 

tábor