Ing. Štefánia Gazdová CK TAR – TOUR 90068  Plavecký Štvrtok 330 (mobil: 0905429045)

(Veľvyslanectvo SR  v Poľsku: Warszawa–Litewska ul. 6    0048 2252581100, pohotovostné t. č. 0048604533944)

 

 

Organizačné pokyny  na zájazd

 

Veľký  okruh Poľskom: 05. 05.- 08. 05. 2014

 

Odchod z Červeníka 05. 05. 2014  o 04.00 hod.  (zraz  o 3.50 hod.)

 

Návrat z Poľska 08. 05. 2014 cca o 19.00 hod – 20.00 hod

Doprava –  zájazdový autobus, počas prestávok je možné  zakúpiť si kávu, nealko nápoje,  čaj, pivo. Pre  lepšie pohodlie na nočný prejazd, doporučujeme  zobrať  si  maličký  vankúšik a deku.

 

Ubytovanie  – zodpovedá  kategórii  pútnických  zariadení:

Krakow–Lagiewniki:  Pútnický  dom „Dom Duchpastersky“  je priamo v centre Božieho Milosrdenstva.  Zaistené máme 2, 3, 4 posteľové  izby  (so sociálnym zariadením na izbe). Nocujeme tu 2 x.

Kalwaryja Zebrzydowska: Pútnicky  dom „František“ je v kláštore.  Zaistené máme3, 4, 5 posteľové  izby (sociálne  zariadenie  je na chodbe). Na izbách môže byť chladnejšie, preto doporučujeme teplejšie nočné oblečenie. Nocujeme tu 1 x.

 

Stravovanie:

3 x raňajky   (2 x  výber  z viacerých ponúk, 1 x  kontinentálne )

Večera – tí ktorí si priplatili:

1 x  v Lagiewnikach  (06. 05. 2014)

1 x na Kalwaryji  (07. 05. 2014)

 

Mena :  Poľské  zloté   1 € = 3,98 Zl

 

Ceny vstupov za predpokladu, že sa zúčastnia všetci členovia zájazdu:

* Vstup do Osvienčimu: 23,- Zl  (ak sa nezúčastnia všetci cena je do  27,- Zl)

* Krakowská Katedrála – prehliadka s odborným sprievodcom: 16,50 Zl

 

Individuálna prehliadka:

* Múzeum Jána Pavla II.: vo Wadowiciach:  cca 8,- Zl

* Drevený  oltár  od Wita Stwosza v Mariánskom kostole v Krakowe:  6,- Zl

 

Ceny niektorých druhov tovarov a služieb:

Zmrzlina:  od  6,- Zl

Milodary  pri svätých omšiach-  ľubovoľné (je  možné  aj v €)

Odslúženie  sv. omše na úmysel: od 25,- Zl – 40,- Zl  (je možné platiť aj v €),

Káva, čaj: od 2,50  Zl

Nealko nápoje: cca 5,- Zl

Zákusok „Papiezska  kremowka”: od  3,50 Zl – 5,00 Zl

Kompletné teplé  jedlo v pútnických domoch:  od 27,- Zl; v reštaurácii v Krakowe: od 45,- Zl

Toalety: 1,- Zl

 

Poistenie:

Všetci klienti, sú poistení poistkou a.s.  v poisťovňa UNION pre prípad  ochorenia v zahraničí, hospitalizácie, straty  batožiny ako  aj pre prípad stornovania  zájazdu z vážnych príčin. Klienti si  už nemusia inú poistku  zabezpečovať. Spoločná  poistka  sa  bude nachádzať  u sprievodcu  zájazdu. Vzhľadom  k tomu,  že  v niektorých  zdravotníckych  zariadeniach   vyžadujú   lekári  uhradiť  lekárske  výkony v hotovosti,  je  potrebné  mať pre  tento  prípad  k dispozícii  minimálne  50,- €  s tým,  že  po predložení  dokladu  v poisťovni  Union,   poisťovňa  klientovi  túto  čiastku  vráti.

 

Doporučujeme  si  zobrať:

–          lieky, ktoré  pravidelne  užívate

–          dáždnik alebo pršiplášť

–          vetrovku pre prípad chladnejšieho počasia

–          pohodlnú obuv

LUDZMIERZ- LAGIEWNIKI – OSWIENCIM – WADOWICE – ZEBRZYDOWSKA KALWARIA

 

Termín zájazdu: 5.5.- 8.5.2014

Cena: 140 € ( 2 x nocľah v Lagiewnikach a 1 x nocľah na Kalwarii, doprava, 3x nocľah, 3 x raňajky, DPH, sprievodca, kňaz, komplexné poistenie).

Príplatok v prípade záujmu:

2 x večera: 13 €

Vstup (zapožičanie načúvacích slúchadiel a + miestny sprievodca) v Osvienčime: 6 €

1. deň

Zraz v Červeníku o 3.50 hod, odchod z Červeníka skoro ráno o 4.00 hod., ráno o 9.00 návšteva Oswiencimu, prehliadka múzea – koncentračného tábora (zriadili ho Nemci v roku 1940 za účelom likvidácie predovšetkým židovského obyvateľstva. Je svedkom neskutočnej brutality páchanej na človeku) navečer príchod do krakovskej štvrti Lagiewniki- ohnisko úcty k Božiemu Milosrdenstvu, nocľah.

2. deň

Doobeda pobyt v Lagiewnikach (svätá omša), potom program pokračuje prehliadkou Krakowa- prehliadka historickej časti mesta, pútnického miesta na Skalke (tu bol zavraždený sv. Stanislav, krakovský biskup), Wawel- katedrála sv. Stanislava a Václava, nocľah.

3. deň

Doobeda príchod Wadowíc (rodné mesto svätého Otca Jána Pavla II.- gymnázium a budova základnej školy, ktoré Karol Wojtyla v mladosti navštevoval, rodný dom sv. Otca, bazilika Minor, kde bol sv. Otec pokrstený / tu v kaplnke Sv. Rodiny sa nachádza krstiteľnica a práve sem smerovali prvé kroky sv. Otca v roku 1979, keď prvýkrát ako pontifik navštívil Wadowice – “Tu sa to všetko začalo ….” . Jedna z kaplniek je zasvätená blahorečenému Jánovi Pavlovi II., potom návšteva nového moderného chrámu svätého Petra a Pavla, ktorý bol vybudovaný z vďaky za záchranu svätého Otca v roku 1981, kedy bol naň spáchaný atentát), svätá omša, navečer pobyt na Zebrzydowskej Kalwarii, prehliadka Baziliky Minor, ktorá je súčasťou pútnického komplexu nazývaného tiež ” Poľský Jeruzalem”, (41 rôznych kaplniek a iných sakrálnych stavieb mapuje život Panny Márie a Ježiša Krista v Jeruzaleme.) Kalwaria je druhé najvýznamnejšie pútnické miesto v Poľsku a pre svoju architektonickú zaujímavosť je zapísaná do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Tu je možnosť vykonať si priamo v prírode na kopci Žar krížovú cestu, ktorá je súčasťou pútnického komplexu, nocľah.

4. deň

Ráno svätá omša na Kalwarii, na obed návšteva svätyne matky Božej Ludzmierzskej v Ludzmierzi- Bazilika Minor s milostivou sochou Panny Márie- kráľovnej regiónu Pdhalie, ružencová záhrada vybudovaná z vďaky Matke Božej a na podnet sv. Otca Jána Pavla II. ( tu, na blízkom novotargskom letisku v roku 1997, sv. Otec Ján Pavol II. zdôraznil podhalanským pútnikom, aká dôležitá je v živote človeka modlitba sv. ruženca), svätá omša, návrat vo večerných hodinách.