Sedem bolestí Panny Márie vo svetle Veľkej noci

Pondelok 24.3. Téma: Proroctvo Simeona v chráme

Celebruje Dp. Ján Bašo z Bučian

Utorok 25.3. Téma: Ježišov pohreb

Celebruje Dp. Stanislav Lieskovský z Dvorníkov

Streda 26.3. Téma: Snímanie z kríža

Celebruje Dp. Tibos Sloboda zo Šulekova

Štvrtok 27.3. Téma: Ukrižovanie a smrť Ježiša

Celebruje Dp. Jozef Holko z Malženíc

Piatok 28.3. Téma: Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste

Celebruje Dp. Anton Gubala z Maduníc

Sobota 29.3. Téma: Strata Ježiša v chráme

Celebruje Dp. Patrik Bacigál z Leopoldova

Nedeľa 30.3. Téma: Útek do Egypta

Celebruje Dp. Matej Kýška

Sväté omše od pondelka do soboty sú o 18:00 hod.