03. 04. o 16,00– pokračuje vo FPC cyklus prednášok o výchove. Témou workshopu bude Súrodenci- veľká láska aj rivalita. Prednášajú: PaedDr. Monika Stupková, PhD. a Mgr. Barbora Vodičková, PhD. Obe sú liečebné pedagogičky. Budeme spolu s nimi uvažovať o význame poradia v súrodeneckej skupine pre ďalší život dieťaťa. O tom, ako zvládnuť hádky, ako ich vychovávať, keď je každý iný. Ako podporovať zdravý súrodenecký vzťah.