pascha

V Roku Božieho Milosrdenstva Vám prajem a vyprosujem radostné Veľkonočné sviatky.
Kiež zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý vošiel cez zatvorené dvere večeradla, vojde i do našich sŕdc, aby ich otvoril pre Jeho veľkú Lásku.
S modlitbou Vladyka Milan