Manželské večery

Manželské večery Vám pomôžu získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich vzťah. Termín konania najbližšieho kurzu: 6.4. – 18.5. 2013,...

Veľkonočný trh

V nedeľu poobede- od 15,00- bude v Kultúrnom dome Veľkonočný trh. Výťažok pôjde na stavbu Farského pastoračného centra. Tešíme sa na vás.
A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.