Plesy

Plesy

Arcidiecézny mládežnícky ples sa bude konať tiež v Červeníku a to 22. 02. Cena lístka by mala byť 19,- eur na osobu. Pre 12-16 mladých ľudí z našej farnosti sme zabezpečili zľavu. Vďaka sponzorovi ich bude lístok stáť iba 14,- eur. Bližšie informácie zverejníme...
Pápežské misijné diela

Pápežské misijné diela

Napriek tomu, že dnes je do zbierania známok zapojené obrovské množstvo ľudí na celom svete, misionársky skart je pre misie nesmierne dôležitý a nikdy sa nenasýti. Pozývame všetkých k účasti na akcii zbieranie poštových použitých známok pre africké misie. Výťažok...

Štatistika za rok 2013

    Krsty 18 8 dievčat     10 chlapcov               1. sv. prijímanie 20 detí                 Birmovanci 0                 Sobáše 11                 Pohreby 23 z toho 10 nezaopatrených 13 žien     10 mužov               Počet sv.omší v týždni 10 Červeník 8: nedeľa 2...